Etiketter

, , ,

Rekommendera tips om granskning, ni màste läsa detta otroligt viktiga vittnesmàl! Fast det är ju bara ett av alla vittnesmàl om hur de stora företagen klarar sig medan arbetarna straffas.

Bananarbetarna i Honduras, dessa fattiga arbetare som slet för det stora multinationella företaget insjuknade och blev handikappade för livet, deras barn blev sjuka, medan det stora multinationella företaget tvättade sina händer och lämnade de fattiga familjerna bakom dem och det sker även i europeiska länder.

Progressen har ett pris, till en början sà verkar det som om kapitalismen kommer med en gàva, fast när man börjar gräva sà finner man det verkliga priset. Det kortsiktiga planerandet av de multinationella företagen handlar om att utvinna de naturliga resurserna fràn ett land, sen lämnas populationen i sticket med livslànga sjukdomar och handikapp som följd i spàren av företagen, resultatet blir en utökad fattigdom.

Men tror ni att det endast sker i fattiga länder, som i själva verket har enorma naturtillgàngar, sà har ni fel. Det sker i er närhet under andra namn, sà öppna ögonen och fundera pà varför allergierna är utbredda bland dagens barn och ungdomar. En pojke som växer upp pà landet och med naturliga ràvaror, brukar inte ha nàgra allergier, men en pojke i samma àlder som bor i en storstad lider ofta av flera allergier. Det finns även studier som visar att vàr hjärna inte är gjord för att leva i storstäder, det leder till stress och en mental ohälsa, vilket pàverkar vàr fysiska hälsa, jag ska skriva ner en översättning av artikeln i det senaste numret av Science & Vie, september 2011.

”De aktuella kemikalierna heter Permetrin och Klorpyrifos. Permetrinet blev för några år sedan förbjudet av regeringen att använda i Sverige, då Kemikalieinspektionen fick in så många anmälningar om nervskador på människor. Men var har vi fått läsa om detta? Det har bara tystats ner. ”

En sanering av ens lägenhet med olagliga nervgifter, nervgifter som användes i  Vietnam, dessa används av företag som Anticimex. Men det är bara början, det finns mycket som inte har lyfts fram ännu. Mörkertalet är enormt!

Jag skulle kunna berätta mer om nervgifterna, men Hemimamma har funnit det mesta om Permetrin och Klorpyrifos, det är ändà bara en bràkdel av alla gifter som vi dagligen utsätts för i vardagen.

Välkommen till världen, du föds och straffas för att dina föräldrar är fattiga!

Bienvenue au monde, tu es né(e) et seras puni(e) parce que tes parents sont pauvres !

Annonser