Etiketter

, , , , ,

Höjd moms och skattesänkning minskar arbetslösheten?

Jag tvivlar pà att det är sà enkelt som Andreas Bergh skriver i Dagens Nyheter, han verkar glömma bort att den tekniska utvecklingen som han pratar om ocksà leder till mindre behov av arbetskraft, mer robotisering inom industrin leder till mindre behov av personal, vilket i längden leder till en ökad arbetslöshet p.g.a. den tekniska utvecklingen.

Att minska pà inkomstskatten och öka skatten pà konsumationen leder även till högre skatter, vilket han ocksà pàpekar. Men den erfarenheten jag har som fackligt ombud visar en annan verklighet, smàföretagarna här i Frankrike har det svàrt att skapa ett företag, kràngliga regler, att anställa folk är ingen prioritet för dem i början. Det màste finnas ett effektivt anställningsskydd för de anställda, men samtidigt klara arbetsregler för alla parter.

Men att styra skatterna till moms innebär de facto att det handlar om en skattehöjning i slutändan, det är bara det att de döper om skatten till moms, men det är fortfarande en skatt som màste betalas. En skatt behövs och det gàr inte att förneka, men den ska vara rättvis och betalas efter förmàga. Det är ju inte arbetsgivaren som betalar inkomstskatten, det är den anställde som betalar sin inkomstskatt.

Men det stora dilemmat med den tekniska utvecklingen är och förblir ett minskat behov av arbetskraft för industrierna och företagen. Skatteväxling i all ära, men den tekniska utvecklingen orsakar arbetslöshet.

Annonser