Etiketter

, , , , , ,

Som Christine Lagarde säger, en unik europeisk röst skulle förenkla, men saken är den att folken är inte för €uron som regeringarna, vilket direkt leder till ett misstroende gentemot regeringarna, framförallt här i Frankrike, vilket Marine Le Pen ( Front National ) visar om och om igen med sin presidentkandidatur.

Fast egentligen handlar inte den ekonomiska krisen om  euron i sig, det är avsaknaden av en verklig kommunikation mellan de olika parterna. Fast €uron är överskattad av ja-sägarna, det behövdes aldrig införa en gemensam europeisk valuta, ett ekonomiskt samarbete klaras av utan en gemensam valuta. Det som behövs är en verklig kommunikation mellan de olika ekonomiska aktörerna, framförallt är det vi medborgare som äro dessa aktörer i vardagen, de andra leker med fantasipengar, medan den vanlige medborgaren kämpar för nàgra futtiga euron jämfört med de summor som nämns i pressen.

Saken är den att EUropas medborgare har ställts àt sidan av de olika makthavarna, det var inte folkomröstningarna som avgjorde vilka länder som skulle fà €uro, det hade redant bestämts i det dolda mot folkens vilja. Men nu existerar €uron och nu fàr vi göra det bästa av det, vilket inte är det lättaste, därför att de ekonomiska problemen inte styrs direkt av en valuta, det är makthavarnas falskspel som orsakar detta, sen att en valuta missköts är en annan sak, ett resultat av oansvariga politiker.

Egentligen är EUropas ekonomi som ett stort hushàll, det behövs en inkomst för att kunna betala utgifterna, fast skillnaden är att ECB skapar làtsaspengar för att betala utgifterna.

Annonser