Etiketter

, , , , , , , , , , ,

”Att göra en reinfeldtare” en väldigt rolig och riktig poäng som hon kommer med i sin blogg. Jag har för mig att jag pratade en del med henne när jag var med i dàvarande homosossarnas styrelse, jag var ocksà med i Broderskaparna (S), men sen dess sà flyttade jag till Frankrike och gick med i Parti Socialiste Europén, men har varit mest aktiv med teatern sen dess. Fast teater är ju ocksà ett sätt att lyfta fram samhällsfràgor.

Jag skulle hellre vilja säga att det är herr Fredrik Reinfeldt som sover och drömmer en dröm som kommer att avslutas en vacker dag, medan det ”sovande” folket är vaket och drömmer en mar(dag-)dröm. Den verklighet som negligeras av den svenska regeringen, de facto Alliansen är en hög dagdrömmare som envist vägrar att se sanningen i vitögat och folket lever i den verkliga mardrömmen.

Ett foto som jag tog av en fattig man här i Frankrike med hans tillàtelse

Men visst ljuger Herr Reinfeldt medvetet i sina tal och utspelen äro fà, en svag statsminister, som ej är min statsminister eftersom Nicolas Sarkozy är för närvarande min president, en högerpolitiker som ser upp till den socialdemokratiska modellen, som söker att stärka den grundläggande sociala tryggheten, men det finns ju inga verkliga ekonomiska medel för det. Verkligheten är att invandrarna fràn de gamla franska kolonierna skriker för sina mänskliga rättigheter, medan Fransmännens rättigheter negligeras. Inte för att jag är emot invandrarnas rättigheter, men det behövs en ekonomisk balans för det, som saknas i dagens Frankrike. Skatterna och momsen (TVA) höjs, men det räcker inte för att täcka de ökade kostnaderna. Fast i Sverige sà sänker de skatterna för att sedan fördubbla Momsen, de facto sà innebär det en skattehöjning och indragna sociala grundtryggheter.

Det som Anna Ardin representerar, de s.k. kontakterna med Las Damas Blancas, tyder ju pà att hon inte delar mina socialistiska värderingar. Fast jag är för en verklig blandekonomi, med sociala grundtryggheter som verkligen hjälper de som faller och privata företag som respekterar sina anställda, med klara arbetsregler, som innebär en verklig ömsesidig respekt mellan de anställda och företagarna. Jag är fackligt ombud här i Frankrike, la CFDT, vilket det borde talas om nu, SEA FRANCE…

Nu gled jag iväg, men det finns ett antal ledande politiker som gör en REINFELDTARE, fràn bàde vänstern och högern….

Annonser