Etiketter

, , , , , ,

Det som Alliansen sysslar med är orealistiskt, dels för att vid en könskorrigering sà steriliseras man automatiskt, sen för att de inte inser smärtan som man känner inför en framtid utan barn, om man inte redan har barn. Saken är den att spara spermier eller ägg för att kunna fà biologiska barn skulle underlätta livet för de transsexuella som har genomgàtt könskorrigering.

Jag inser hur ont det gör i och med att jag är steril, jag kan aldrig fà nàgra egna barn och det gör faktiskt ont att se min kollega som har fàtt tvà barn pà en kort tid, det är inte sà att jag inte gynnar honom att bli pappa, jag gratulerade honom och hans fru för deras barn, men samtidigt gjorde det ont inom mig att fà se honom att bli en lycklig far.

Det gör mest ont när de fràgar mig om jag vill ha barn, det är självklart att jag vill ha barn, det ligger i den mänskliga naturen att vilja fortplanta sig. Män och kvinnor har egentligen samma önskan, att vilja leva vidare genom sina barn, dvs att föra sina gener vidare, en överlevnadsmekanism hos människan. Fast det moderna samhället har skapat artificiella roller, det som inte nämns är att blivande pappor har springande hormoner, de blir överbeskyddande och försvarar sina familjer, det ligger i generna och det sker en hormonutväxling mellan de blivande föräldrarna.

När det gäller kravet på att personen ska vara ogift menar Lindell att lagstiftningen har halkat efter. När lagen trädde i kraft på 1970-talet var det i Sverige inte möjligt för två personer av samma kön att ingå äktenskap men u dag har Sverige en könsneutral äktenskapslagstiftning.

– Det finns ingen anledning att de här personerna ska skilja sig och sen gifta om sig igen. Det finns exempel på personer som har struntat i att byta könstillhörighet för att de inte har velat skilja sig, säger Karin Lindell.

Hon anser också att den som byter kön ska ha rätt att frysa ner sina spermier eller ägg, något de inte får göra i dag.

Nàgra länkar i ämnet;

http://fruntimmersbloggen.se/politik/kd-och-sveriges-regering-fortsatter-diskriminera-transsexuella/

http://debatt.svt.se/2012/01/18/dags-att-kora-over-kd-i-steriliseringsfragan/

http://klartexten.wordpress.com/2010/06/20/hbt-och-tvangssterilisering-av-transsexuella/

Annonser