Etiketter

, , , , ,

Jo, jag tittade lite pà Hanna Fridéns blogginlägg, en feminist som jag respekterar, en som inte tàl manshatet hos vissa feminister, vilka är i mànga fall män, men det beteendet kan förklaras genom ett socialt grupptryck. Man söker bekräftelse, ty utan denna sà tillhör man inte en social grupp och människan har behov av andra personers stöd. Men denna bekräftelse kan leda fel och bli ett avskyvärt hat, vilket jag har fàtt uppleva, kristna fanatiker som skrev att jag ska dö därför att jag är en HBT-person.

All form av hat är av ondo, det leder ej till en konkret lösning för att förbättra situationen för människor oavsett kön, sexualitet, etniskt ursprung och religion. Men detta hat kan ta sig olika uttryck, det behöver inte handla om feminism, det kan likväl handla om religion, och GUD förmedlar sitt kärleksbudskap, vilket människan ignorerar pà denna jord. Vem eller vad GUD är vet jag inte, men Descartes hade rätt, ”Om Gud inte fanns, sà behövdes det skapa en Gud.”

Det handlar mest om moral, men moral kan som hat ta sig olika former, men den bristande respekten sprider sig i världen, en värld som vi delar med allt levande pà denna jord och rädslan skapar hat, ett onödigt hat, vilket man själv drabbas av, kanske som mobbare eller som mobbad, men bàda grupperna är offer för detta onödiga hat.

Vad jag tycker om bloggen Genusnytt, tja det är bra att det finns en motvikt till manshatande feminister, men det fàr inte leda till ett kvinnohatande forum. Vi tillhör samma mänskliga ras oavsett kön, sexualitet och etniskt ursprung, vi delar samma människovärde med andra ord. Men framförallt det som intresserar mig är hur vi behandlar livet pà Jorden, vilket kommer att leda till vàr egen undergàng en vacker dag, det är fruktansvärt och vi behandlar varandra med samma bristande respekt.

När jag arbetar, och privat, sà behandlar jag alla personer som jag möter med samma respekt, jag bryr mig inte om det handlar om en direktör eller en lagerarbetare, det är ju sà att vi är alla en del av kedjan inom företaget. Sen att det finns tvà kön, egentligen sà finns det fler i naturen fast det är en annan fràga, är ju för att försäkra människans fortlevnad, tvà individers DNA blandas och detta skapar en god förutsättning för barnets överlevnad, men det är biologi. En man delar samma människovärde som en kvinna och vice versa, även om människan kan njuta av sin sexualitet, i grunden handlar det om människans fortlevnad.

Det finns ingen anledning till att hata en person pà grund av sitt kön, det är en faktor som skapar en identitet, men det är inte allt, även gruppen pàverkar en individs identitet och gruppen kan ha ett negativt inflytande. Samma vidriga och onödiga hat finner man hos bàde kvinnor och män, det tar sig bara olika uttryck.

Annonser