Etiketter

, , , , , ,

Demokratin är bara förvärvad halva vägen från den första idén om demokrati, mänskliga gå på samma plats och prata om mänskliga rättigheter, ignoreras av moderna regeringar. Mänskligheten rör sig bort från kollektivism till individualism eller själviskhet. Människan är inkompetent för demokratin. Tal det är meningslöst, eftersom det inte följs av moderna människan.

Resultaten av den moderna demokratin är bara en dröm om grekerna är en lång tid kvinnan sågs som en andra klassens medborgare, men demokratiska värden realiseras inte. En människa behöver stöd av andra, men hon föredrar själviskhet snarare än solidaritet, det lommer att förstöra människan en dag. Kollektivism är ett tecken på solidaritet, trots att behovet av solidaritet, har människan behov av personlig frihet. Detta skulle innebära att man hittar en balans mellan individualism och själviskhet för att en verklig demokrati kommer i moderna samhällen.

Människan måste ha sin egen frihet för att vara stödjande, det är motsägelsefullt. Men det mänskliga sinnet är att bitar av upplevelser som utgör en identitet, en själ, men vad är en själ? En själ behöver kroppen för att uttrycka sig, men behöver själen kroppen för att existera? Samhället är kroppen av den kollektiva andan, bör dennes själ vara resultatet av en majoritet av befolkningen, bör folkets vilja visas av en regering som väljs av folket.

Mitt hemland, Sverige, vars regering verkligen inte representerar den svenska befolkningen, fattigdom på grund av individualism sprids , men någon var tvungen att hitta en demokratisk ekvation, som det är. Demokratisk kompetens är verkligen missförstått av den svenska regeringen, och andra europeiska regeringar. För mot alla talar om demokratins utan att egentligen inse den sanna demokratin, en som är enat och samtidigt ger frihet till medborgarna.

Vi är individer med egna identiteter, men vi behöver verkligen andra i samhället för att existera. Hela samhället skapar, som det är, ett samhälle som innehåller människor. Jag vet att demokrati är omöjligt i verkligheten, eftersom den mänskliga naturen är komplex och motsägelsefull. ”Jag behöver ses som den person jag är, samtidigt som jag behöver det för att vara medborgare i en nation.”

Det är av denna anledning som den verkliga demokratiska kompetensen fortfarande är okänd!

Maria Thunholm

Paris, söndag 5 Februari, 2012

Annonser