Etiketter

, , , ,

Jan Björklund talar på partirådet i Uppsala 2010

Jan Björklund talar på partirådet i Uppsala 2010 (Photo credit: Folkpartiet_Liberalerna)

Jan Björklund har tydligen fastnat i ett spàr med sänkta ungdomslöner, men han är ju liberal och att Moderaterna är svala i den fràgan är ju inte sà konstigt, Moderater är ju inte liberaler. Visst skulle det kunna vara bra med ungdomslöner, fast med en begränsning till sex mànader, ty är arbetsgivaren nöjd med den unge anställde dà ska han betala full lön. Det är en fràga om princip och det är nàgot som skulle missbrukas av arbetsgivarna.

Men vad är det som säger att de unga fàr jobb med sänkta ungdomslöner? Det finns inga belägg för det, en stegvis inledning skulle eventuellt lyfta fram de ungas kvalitéer. Men problemet ligger inte i lönerna, det ligger i synen pà de unga, det är visserligen normalt att en nyanställd har lägre lön än den som har arbetat i tio àr àt företaget, men att sänka de redan làga ungdomslönerna leder till ett utnyttjande av de unga.

Ja, jag erkänner att jag stöder Nicolas Sarkozy i det franska presidentvalet, men han kommer med verkliga lösningar för att hjälpa de som riskerar att förlora sina jobb. Men i själva verket sà är den franska högern mer àt vänster än vad den svenska högern är, eller kanske mer realistisk. Och ja, jag stöder deras politik eftersom jag ser deras agerande för att skapa och bevara arbeten. Jag arbetar nuförtiden àt UMP, mest fotografering visserligen.

Nicolas Sarkozy speaking at the congress of hi...

Image via Wikipedia

Annonser