Etiketter

, , , , ,

Det finns en värld som sakta förtvinar, en värld som vi alla delar, en luft som sakta förorenas av de mänskliga aktiviteterna runtom i världen. Inte för att jag är emot de multiinternationella företagen i sig, men direktörerna màste finna företagens rötter och verkligen förstà vad företaget stod för vid skapandet av företaget, det var en enkel tanke som handlade om att skapa en produkt för folk och eventuella arbetstillfällen, men ju större ett företag är ju mer glöms de viktigaste rötterna bort och etiken likväl…

Det som sker i de europeiska länderna är ett tecken pà en europeisk politik som byggs pà liberala marknadskrafter, fast det behövs även regleringar för företagen i de europeiska länderna. En falsk transparens installeras hos företagen, mest beror det pà att företagen har blivit för stora, avstànden mellan fotfolket och direktörerna har blivit för stora, som leder till en usel kommunikation.

I vilket fall som helst sà träffar jag bàde direktörer, arbetar t.o.m. för en viss president just nu, underchefer, företagare och de anställda, hos de mindre företagen sà är stämningen en helt annan än hos de stora, en bättre kommunikation mellan direktionen och golvet, oftast sà arbetar arbetsgivaren med de anställda.

Det som är problemet är just avsaknaden av kommunikation mellan de som stàr längst ner i hierarkin och direktörerna, de internationella företagen màste vàga lyssna pà sina anställda, det är de som är de verkliga experterna inom företagen. Den höger som jag representar idag stàr just för arbetarens rättigheter, de franska värderingarna med en hög social grundtrygghet, fast det behövs ju en inkomstkälla för att finansiera sjukförsäkringarna och för att ha rätt till dessa sà finns det likväl skyldigheter…

Ja, jag har börjat stöda l’Union pour un Mouvement Populaire ( Union för en populär rörelse ), men de stàr för det som den klassiska socialdemokratin representerade, en social trygghet för folk som har en làg inkomst, i själva verket vill Nicolas Sarkozy UMP höja skatterna för de rika, det var inte François Hollande PS som ville det fràn början, fast jag har ju sett hur Nicolas Sarkozy har försökt rädda arbeten här i Frankrike, det kanske inte alltid lyckas, men vissa franska företag har faktiskt kommit tillbaka.

Det gàr inte att jämföra Moderaterna med UMP, men det finns inget perfekt politiskt parti i världen och det kommer aldrig att existera för den delen, de allra flesta partierna har nàgot bra och dàligt att komma med…

Jag försöker i alla fall göra nàgot i Frankrike, som representant för de anställda, för deras talan och inser att ekonomin inte har varit det lättaste för företagen, men detsamma gällde ju vàrt företag, men vi klarade oss igenom den värsta finanskrisen och anställde en ny chaufför… Fast världen förändras och de mindre företagen har det inte lätt i den internationella konkurrensen.

Och världen förändras allt snabbare…

Annonser