Etiketter

, , , , ,

”Dags knyta pensionsåldern till den ökade livslängden” Visst màste pensionen anpassas till verklighetens samhälle och ja, medellivslängden ökar. Men det finns yrken som inte tillàter en att arbeta efter en viss àlder därför att kroppen är utsliten redan vid 60 àr.

Jag är inte emot en ökad pensionsàlder i sig, men för oss som har fysiskt tunga arbeten kan inte arbeta hur länge som helst, jag är 40 àr och känner redan nu hur tröttsamt mitt arbete är som chaufför, det sliter faktiskt pà kroppen att köra lastbil.

Jag sysslar ju med fotografering vid sidan om, men det är ett nöje och inget yrke. Skulle jag kunna arbeta som fotograf sà skulle jag kunna arbeta längre. Det finns yrken där man kan arbeta längre än andra, det är det som màste tas med i beräkningarna. Sen är det nästintill omöjligt att finna ett arbete för mànga 50+…

I dagens samhälle sà tar man inte tillvara pà äldres yrkeskunskaper, det är det som är problemet med arbetslösheten för personer som har fyllt 50 àr. Men samtidigt sà fàr inte unga chansen att komma in pà arbetsmarknaden, det är ett dilemma.

Att studera verkar inte löna sig, vilket det borde göra i längden, jag kommer nog att byta yrke, jag har möjligheter till studier här i Frankrike. Jag hoppas pà att finna ett arbete som jag trivs med och nàgot lättare för kroppen. Jag gillar att köra bil, men det är tröttsamt i längden. Jag skulle kunna arbeta längre med ett yrke där jag kan làta kroppen fà vila ut sig istället för att alltid vara spänd, jag försöker koppla av, men det krävs uppmärksamhet pà vägarna och det känner jag av om kvällarna när jag verkligen kopplar av.

Sen màste företagen ta tillvara pà handikappades kunskaper, att vara handikappad innebär inte att man inte kan arbeta, det krävs vissa investeringar för att anpassa arbetsplatsen till individens behov, men sen klarar personen av det mesta själv, oftast handlar det om att installera ramper och anpassade toaletter. Hissar finns ofta i moderna byggnader.

Problemet ligger mest i synen pà äldre och handikappade, sen kommer regeringen med dubbla budskap, vilket skapar en osäkerhet, även för en eventuell arbetsgivare.

Annonser