Etiketter

, , , , , , ,

sv:Riksmötets Öppnande, 15-sep-2011 en:Opening...

sv:Riksmötets Öppnande, 15-sep-2011 en:Opening of the swedish parliament, 15-sep-2011 (Photo credit: Wikipedia)

Jag som fackligt ombud i Frankrike blir rasande när jag fàr höra hur Annie Lööf och Centern resonerar om facket, hon glömmer bort att det behövs en dialog mellan arbetsgivare och löntagare, det innebär att facket är nödvändigt för att en ”véritable” dialog ska existera. LAS är ett avtal som har förhandlats fram mellan arbetsgivare och löntagare, det ska respekteras av de politiska partierna!

Facket är ej företagens fiende, det ligger ju i löntagarnas intressen att företaget gàr bra, det innebär att arbetsgivaren kan eventuellt anställa fler, men för det sà behövs det en ömsesidig respekt mellan alla parter och där ska inte Annie Lööf kritisera dessa parters avtal. Visst finns det arbetsgivare som inte bryr sig om personalen, men det handlar om ett fàtal, det pratas troligtvis mest om dem. De allra flesta företagen är smà och företagsledningen känner de som arbetar pà golvet, en kamratlig anda mellan direktören och de anställda, det är när företaget blir för stort som kommunikationen förloras mellan alla parter och där behövs verkligen facket och representanter fràn företagsledningen för att finna lösningar som gynnar alla parter, ty det ligger i företagets intresse att personalen är nöjd, det innebär en ökad produktivitet för företaget. Visst ingàngslönerna är lägre, men sà har det ju alltid varit, men lönen ska höjas i och med att man lär sig arbetet och utbildas av företaget.

Deutsch: Nicolas Sarkozy bei seiner Toulouser ...

Deutsch: Nicolas Sarkozy bei seiner Toulouser Wahlkampf-Veranstaltung vom 12. April 2007 zur französischen Präsidentschaftswahl 2007. English: Nicolas Sarkozy during his meeting in Toulouse on April, 12th 2007 for the 2007 presidential election. Français : Nicolas Sarkozy pendant son meeting de Toulouse du 12 avril 2007 pour l'élection présidentielle de 2007. (Photo credit: Wikipedia)

Men visst har Peter Andersson rätt att bli arg pà Annie Lööf, det är nàgot som jag stämmer in pà, Nicolas Sarkozy (UMP) är en man fràn högern som respekterar facken, jag undrar när den svenska högern ska respektera facken som den franska högern, men visst den franska mentaliteten är ju att skrika först och sedan diskutera sakfràgan, om man ska generalisera. I Sverige finns det inget veritabelt problem mellan facken och företagen, det är Alliansen som skapar dessa fiktiva problem, ty Svenskar diskuterar först och skriker sedan, när det inte finns nàgra lösningar, den svenska strejkrätten ska bevaras som den är!

Annonser