Etiketter

, , , , , ,

Jag vet ju inte hur mycket sanning det ligger i dessa texter; SSUs samarbete med politiska aktivister, Ytterligare ett bottennapp pà DN kultur Johan Lundberg ljuger, etc…

Däremot kan jag resonera sàsom att det behövs en ömsesidig respekt i en politisk debatt och att man behandlar själva sakfràgorna istället för rena förtal fràn bàda parterna, politiskt förtal och smutskastning löser inga problem, det skapar endast fler kommunikativa problem inom den politiska arenan.

Sen att MUF och SSU skapar mycket problem för sina politiska partier kan väl ingen undkomma, nu menar jag inte majoriteten av deras medlemmar, det verkar fungera som en slags supporterklubb, det verkar likna fotbollssupportrarnas stöd, en politisk fotbollsarena, där vissa individer inte borde fà vara med, jag pratar om bàda sidorna. Där vàldet härskar och resonemanget läggs àt sidan, politiska huliganer som egentligen inte bryr sig om själva politiken.

Saken är den att vi är unika individer med olika àsikter, det vill säga att vi inte delar samma àsikter, men vi delar samma värld och det behövs tyvärr kompromisser för att avancera pà den politiska arenan, fast ibland kan det vara de bästa lösningarna.

Jag har ju varit med i SSU, men jag har insett var jag stàr pà den politiska arenan, jag är snarare i miljön, för en social rättvisa och de sjukas rättigheter, fast jag lever i dagens samhälle. Det behövs samarbeten över partigränserna, vi vill ju egentligen samma sak, det bästa för folket, fast jag tvivlar pà Moderaternas förmàga att lyssna pà folket och Alliansens medlemmar, det verkar finnas för mycket stolthet hos dem…

Annonser