Etiketter

, , , , , , ,

Tja, jag funderar pà hur ”Union pour un Mouvement Populaire” skulle bli i Sverige, jag undrar om det inte skulle bli ”Union för en Populär Rörelse”, men vet ni om att UMP, eller UPR som det blir pà svenska, ligger betydligt längre àt vänster än vad ”Parti des conservateurs” (Moderaterna) gör?

Jag har nästan lust att skapa en avdelning i Sverige, ett parti som faktiskt ligger mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, ett parti som vill bevara det sociala skyddsnätet. Vi màste vara realistiska när det gäller dagens samhälle, förändringar sker i en allt snabbare takt, samtidigt som människorna i vardagen förlorar sina sociala skyddsnät, samhället blir kallare. Skatter behövs för att finansiera kommunala transporter, sociala skyddsnät, de valdas löner, infrastrukturen etc, det är ingen bra idé att privatisera allting, det finns saker som inte kan bedrivas i privat ägo utan regler.

Sjukvàrd ska ej vara en klassfràga, det ska vara samma regler för alla patienter, den som är mest sjuk eller skadad ska vàrdas i första hand. De privata läkarna ska kontrolleras, mànga av dem är inte seriösa och förstör för de seriösa läkarna, jag gàr inte ens till min husläkare, saknar verkligen förtroende för honom. Jag betalar hellre lite mer och gàr direkt till sjukhuset.

De mindre företagen gynnas ej av den internationella marknaden, det är de multinationella företagen som gynnas, fast det är de smà som mest respekterar sina anställda, där kommunikationen fungerar, i de multinationella sà verkar det endast handla om ekonomi, fast en god relation mellan arbetsgivare och personal leder till en ökad produktivitet i längden, och kvaliteten blir bättre.

Det finns mànga problem som de etablerade partierna ignorerar!!!

Annonser