Etiketter

, , , , , , ,

Noga räknat skriver ESV, i prognosen för statens budget och de offentliga finanserna, att det inte finns något utrymme för ofinansierade reformer inför 2013. ”..åtminstone i närtid. Sådana skulle bidra till att ytterligare avvikelse i förhållande till överskottsmålet”, skriver verket som i övrigt beskriver de offentliga finanserna som goda.

Enligt prognosen blir underskottet i de offentliga finanserna i år 22 miljarder, eller 0,6 procent av bruttonationalprodukten.”

Det finns skäl till att vara försiktiga med att skrika att det är vänsterns fel, saken är den att Göran Persson S tog ett intiativ som han visste skulle leda till en valförlust, men ingen av dagens svenska politiker har följt upp i hans spàr, oavsett partitillhörighet. Anders Borg M kan gnälla pà vänstern om han vill, men ansvaret ligger hos alla politiska partier, ty besluten tas ändà i Riksdagen.

Men det som oroar mig när jag läser de svenska tidningarna över nätet är att det stàr ju inget om den svenska regeringens handlande, jag är ju med i UMP, jag delar samma värderingar som Charles de Gaulle, samma sociala syn och jag är för en republik, fast jag bryr mig inte sà mycket om det är en konung i ett modernt kungarike, denne sitter ju där utan egentlig makt. Men det behövs ett ansvarsfullt handlande, inte beslut tagna pà ideologiska grunder.

Problemet hos dagens politiker, inklusive jag som har varit politiker, är att de inte vàgar släppa ideologin för att skapa partiöverskridande lösningar, det är för mycket stolthet hos dagens politiker, oavsett partitillhörighet, vilket skapar en stelbent ekonomisk politik. Ibland behövs det ekonomiska àtstramningar, fast det borde vara för att bygga upp en starkare ekonomi i en stat.

Ett lands ekonomi fungerar ju i princip som ett hushàlls ekonomi, den màste balanseras för att det ska finnas en varaktig ekonomi, fast ärligt talat de flesta länder lever ju pà làn i dagens europeiska samhälle, vilket Grekland, Spanien, Irland och Italien vittnar om, det gäller ju även Frankrike och Sverige. De facto detta har ju skapat ett ekonomiskt kaos och hur ska man kunna försäkra invànarnas ekonomiska trygghet om statskassan saknar pengar?

Jag kämpar med min ekonomi precis som Frankrike, jag betalar skatt till den franska staten och har varit aktiv i de franska valen, jag har förstàtt att jag är ”gaulliste”, jag är för en social trygghet och en stark statsekonomi, vilket skulle kunna fungera om alla tog ansvar för sina handlingar. Ett ekonomiskt stöd till de som behöver det, men de pengar som skattebetalarna har betalat i skatt ska ju vara för att försäkra invànarna i svàrigheter, men vissa regeringar säljer ju ut ekonomiskt starka statsägda företag till underpriser, de borde ha fàtt vara som de var. I vilket fall som helst den fria marknaden är en ren utopi, ty de multinationella företagen skapar ett monopol och de mindre företagen fàr blint lyda dessa jättar.

Källa:

Statens budget ligger på minus

Borgs budgetmiss: 8 miljarder kronor

Annonser