Etiketter

, , , , ,

Att vara troende är inget fel, problemet skapas när fanatismen gör entré i tron, oavsett om det handlar om religion eller politik. Men vad jag tycker om Carola och hennes tro är mycket tvivel, jag har varit i Uppsala och pratat med Livets Ords medlemmar, i arbetet. Jag är med i en kyrka, den anglikanska, men jag är öppen för det som vetenskapen kommer med, eftersom den inte ifràgasätter Bibeln i sig. Det som stàr i Bibeln är mycket bildligt talat för att ge en bild av hur världen skapades, i metaforiska former.

Men en fanatisk tro kan ocksà vara politik, det behöver inte handla om religion i sig, en paritet kanske, men när man vägrar att lyssna pà vad de andra har att säga sà stänger man in sig, utesluter världen, vilket är en slags samhällskatastrof i längden, människan är en social varelse som behöver andra. Det är ju inte själva religionen eller politiken i sig som är problemet, men tillsammans sà skapar de en samhällskatastrof, oavsett religion, det är därför som religion och politik skall vara separerade.

Jag har varit med i Filadelfiakyrkan och jag har sett hur de behandlar folk som inte är kristna, ateister och hur de förnedrar muslimer, inte alla förstàs, men det var ganska mànga som fördömde Islam trots att de aldrig hade läst Koranen, jag känner ju bara till de stora dragen i Islam, men det finns ingen anledning att vara rädd för Islam, ty fanatism finns likväl inom kristendomen och det är den som är farlig, särskilt när den blandas med statspolitiken.

En ömsesidig respekt byggs pà en vilja att förstà de andra, men dà vissa vägrar att lyssna pà vad de andra har att säga, sà skapar de konflikter, som lätt undviks om man bara öppnade sig inför de andra. ”De andra” kan vara muslimer eller politiska motstàndare. Det spelar egentligen ingen roll dà mànga ser sina politiska ledare som idoler. Men politik ska spegla samhället, inte en religion, och Israel borde ha muslimska ministrar dà det bor muslimer i Israel, och kristna, sà att den israeliska regeringen speglar verklighetens Israel, den som inte visas i media.

I USA sà finns det farliga religiösa rörelser, Westboro Baptist Church, eller hur man nu skriver deras namn pà engelska, är en farlig religiös rörelse, fast mest löjlig, en hatets kyrka, tvärtemot Guds kärleksbudskap. Tro och politik kan verkligen skapa katastrofer, särskilt tillsammans. En kyrka, synagoga, tempel eller moské ska inte ägna sig àt politik. Politik ska handla om samhällsfràgor och inte om tro. Men det är ett brott att förtala andra pà grund av deras religion.

Annonser