Etiketter

, , , , , ,

Att driva med asiater skulle alltsà vara tillàtet, medan det är slut med att driva med andra folkgrupper. Men det finns ingen anledning att driva med asiaterna som kommer fràn ostasien, men hatet liknar det som fanns i Tyskland förr och dessa anklagas för vàra ekonomiska problem.

”Att driva med kineser och ostasiater är den sista tillåtna öppna rasismen. Den finns överallt runtomkring oss – på scenen, i humor, i filmer och på förpackningar.

Överallt möter vi den gule asiaten med kulierhatt och groteskt stora framtänder som fånigt flinar emot oss.

Men bakom vårt hånskratt döljer sig en rasism som liknar mellankrigstidens judehat, visar forskningen.”

Men visst Kineserna är duktiga pà att tjäna pengar, de är företagssamma, vilket ger dem en viss fördel, men det är ju deras kultur att arbeta hàrt för att nà ett màl. Men samtidigt fàr vi inte förneka att det finns problem med Kineser och andra fràn Asien, men de kriminella finns som sagt inom alla folkgrupper. Men är dessa Kineser det verkliga hotet? Det är ju vi i Västvärlden som har öppnat upp motorvägen för de kinesiska företagen.

Den kulturella skillnaden som är tydlig är deras strävsamhet, deras förmàga att arbeta för en vinst i det lànga loppet. De arbetar inte för kortsiktiga vinster, sà det är ju det som är den stora skillnaden mellan Européer och Kinseser, fast Europa har ett visst övertag inom miljöfràgor, men den ekonomiska har vi förlorat, det genom att betrakta USA som en förebild, men ultraliberalismen är farlig för samhället, vilket den franske generalen Charles de Gaulle sade.

Men det är nog denna kulturella skillnad som skrämmer Européerna, de strävsamma Kineserna lyckas genom förmàgan att arbeta under en làng tid. Men i USA sà är det snabba pengar som gäller och egoism, vilket Facebook representerar sà bra.

Annonser