Etiketter

, , , , , , , , ,

Nu har jag varit i Sverige sedan förra veckan, jag har ju sett de hemlösa, nog har utanförskapet ökat i Sverige, det som Alliansregeringen inte gillar och att socialbidragen ökar förvànar mig inte.

Under januari månad 2012 betalades drygt 800 miljoner kronor ut i socialbidrag, eller ekonomiskt bistånd, till personer i Sverige. Under juni hade summan ökat med 9,2 procent till 870 miljoner. Det visar preliminära siffror från Socialstyrelsen.

Ökningen syns över hela landet med undantag för fem län: Stockholm, Jönköping, Gotland, Västerbotten och Norrbotten.”

Apoteken, de privata apoteken, höjer priserna och det var inte mànga i det här apoteket, det är säkert att personalnedskärningar kommer, sen kommer ägaren att slita själv ett tag för att sedan stänga apoteket. Vilket leder till högre arbetslöshet, sen kommer Alliansregeringen att skylla pà Socialdemokraterna för den ökade arbetslösheten, som i sin tur leder till fler socialbidrag som utdelas. Sen kommer de stora apoteken att skapa ett privat monopol.

Det behövs en làngsiktig politik och inte en politik som byggs pà ideologi, verkligheten ser faktiskt annorlunda ut. Apoteken stàr tomma, hemlösa hänger i köpcentrum, välkommen till verkligheten.

Jag är ”gaulliste” som innebär att jag vill skapa ett land och Europa för alla medborgare, tillsammans med andra och jag är för en stark offentlig sektor därför att det behövs en motkraft till den privata sektorn. Men dagens liberala politik är direkt farlig, precis som ”Général Charles de Gaulle” förutsàg, ultraliberalismen är farlig för ekonomin i längden, den leder till ett utökat utanförskap och klasserna synliggörs av denna farliga politik. Det är dags att revoltera mot denna politik, dà menar jag pà ett fredligt sätt med demonstrationer och protestlistor.

Annonser