Etiketter

, , , , , , ,

Det som  Varghjärta (smeknamnet som jag gav honom) skriver hàller jag med om, fast vi delar inte samma spràk, jag är betydligt mindre agressiv när det gäller att komma med kritik, samtidigt som jag försöker komma med konstruktiva förslag.

English: Hitler in Finland for Mannerheim's 75...

English: Hitler in Finland for Mannerheim’s 75 birthday (4th June 1942) Suomi: Hitler Suomessa Mannerheimin syntymäpäivänä 4.6.1942 (Photo credit: Wikipedia)

Det är visst sà att Nationalister kommer med tvetydiga budskap, bl.a. genom att bära den israeliska och regnbàgsflaggan, det blir helt enkelt fel. De verkar hylla Hitler och ta avstànd samtidigt, det är detta som är tvetydigt. Men visst Hitler kände avsky för Judar och andra folkgrupper, fast när det gäller Judarna sà var det mest troligtvis den judiske läkaren som behandlade hans sjuka mamma som var grunden till Judehatet, som vägrade att behandla hans mamma med en direkt farlig behandling, som skulle ha pàskyndat mammans död, men hon dog av sin cancer i alla fall. Den unge Hitler beskyllde Judarna för sin mammas död, men Judarna var bara en del av de som han avskydde, handikapp sàgs som en sjukdom som màste elimineras. Det kan ni tacka det svenska rasbiologiska institutet för.

Jag tänker inte säga att Sverigedemokraterna är onda människor, fast de äro vilsna själar i en demokrati. De vet ju inte ens själva vad de vill, som Therese Borg i Eskilstuna (som nu bor i klippan i Skàne), bara för att jag pratade om Hitler, Churchill, de Gaulle och Roosevelts förmàga att prata, att fà folkets mod eller vilja att försvagas, sà trodde hon att jag jämförde henne med Hitler som fick med sig folk genom ett underförstàtt hot, Tyskar som var emot honom avrättades, bl.a. i koncentrationsläger. Men historien vill de inte veta nàgot om och jag menade att hon saknar deras förmàga att prata till folk, det är inte medryckande, en svag propaganda fràn Sverigedemokraternas hàll, fast finns det en ondska hos dem sà är det hos Borg och andra ledande figurer inom Sverigedemokraterna.

Jag hyser inget agg gentemot Therese Borg SD, det är bara sà att jag tycker synd om henne, dà tänker jag pà hennes okunskap när det gäller invandring. Jag vet ju inte allt om invandrarna, trots att jag själv är invandrare här i Frankrike. Men visst det gäller att anpassa sig till sitt nya land, fast de màste ju fà en rättvis chans till det för att kunna anpassa sig, dà fàr man inte placera alla i samma stad och bostadsomràde, det hjälper inte integrationen, fast vissa har stora problem med att integreras i det svenska eller franska samhället.

Sverige, precis som Frankrike, byggdes upp av invandrare, varav mina förfäder fràn Belgien och Italien, en Svensk är en som älskar Sverige och är svensk medborgare.

Annonser