Etiketter

, , , , , , ,

Det tjafsas om det pà fransk TV, nog för att det finns Israeler som är för en palestinsk stat, men den israeliska regeringen verkar ju strunta i sin egen befolkning. Det finns Israeler som stöder Palestinerna, problemet är ju inte den israeliska befolkningen, det är den israeliska regeringen som är problemet pà den israeliska sidan, medan Hamas är problemet pà den palestinska sidan.

Vid en interpellationsdebatt i riksdagen i förra veckan redovisade jag såväl i svaret som i den efterföljande debatten vår inställning i erkännandefrågan.

Vår votering i dag ändrar ingenting i det jag hade att säga då.

För ett år sedan tillhörde Sverige de länder som röstade nej till fullt medlemskap för Palestina i FN-organisationen UNESCO.

Dagens votering är på sitt sätt en logisk följd av detta. I dag handlar det ju om att Palestina skall ges samma ställning i FN som Vatikanstaten i dag har.

Det innebär en viktig uppgradering.

Visst nekade de arabiska staterna en tvàstatslösning av Palestina för 65 àr sen, min födelsedag den 29 november är en dag som minner om oro. Men det som Carl Bildt skriver är ju rakt emot det som han gör i verkliga livet, i vilket fall som helst sà är det dags för hans pension, det behövs nytt blod inom hans parti.

Utrikesministern motiverar beslutet med att det är naturligt att rösta ja eftersom ”resolutionens text ligger ju nu i avgörande avseenden väl i linje med den politik som EU med viktig svensk medverkan formulerat”. Ett svenskt ja ska enligt Bildt ses som ett tecken på Sveriges stöd för en tvåstatslösning.

Israel borde vekligen sluta med sina olagliga kolonier, det handlar ju om en slags Apartheid. Jag hoppas pà att Palestina erkänns som en stat av den israeliska regeringen, den görs ju redan det av Israeler. Det finns kriminella pà bàda sidorna, det kan ingen förneka och osa straffa de ansvariga judarna för de folkbrott som begicks under dessa 65 àr är det som behövs, likväl de skyldiga inom Hamas. Jag utgàr ifràn det som mitt fadderbarn i Gaza berättade för mig.

Annonser