Etiketter

, , , , , , ,

Red rose

Red rose (Photo credit: Wikipedia)

Sverige kanske har en stabilare ekonomi än mitt nya hemland, men jag gör som Socialdemokraterna som välkomnar dig ner pà Jorden i det universum som är vàrt. Den kris som berör Europas länder har slagit hàrdare mot Frankrike och de andra €uro-länderna, men det finns fördelar med att ha en egen valuta, man kan devalvera värdet för att kompensera förlusten, vilket gynnar tillväxten.

– Det innebär att regeringen nu saknar politik, att det är 35 000 fler arbetslösa som inte finns i de insatser som fanns i budgeten. Regeringen rustade Sverige med sommarskor när det visar sig att det hade behövts vinterstövlar. Det kommer att bli kallt om tårna.

Trots detta föreslår inte heller Socialdemokraterna några akuta krisåtgärder med anledning av de kärvare prognoserna.

English: Swedish finance minister Anders Borg....

English: Swedish finance minister Anders Borg. Photo taken during the Stockholm Pride 2009. Svenska: Sveriges finansminister Anders Borg. Foto taget på Stockholm Pride 2009. (Photo credit: Wikipedia)

Anders Borg pratar för mycket och agerar ej som han säger, men nu när verklighetens ekonomi har berört tillväxten sà màste han se sanningen i vitögat?

Finansminister Anders Borg (M) mer än halverar den svenska BNP-prognosen för nästa år, från 2,7 procent till 1,1 procent.

Däremot tror regeringen fortfarande att BNP-tillväxten tar rejäl fart 2014, upp 3,0 procent. I en tidigare bedömning låg tillväxtprognosen för 2014 på 3,7 procent.

Den kritik som riktas mot regeringens politik är viktig att lyftas fram, det är inget att skämmas för att fà kritik, men Moderaterna har alltid varit duktiga pà att kritisera Socialdemokraterna och vice versa, det är lite för mycket prestige i deras politik, i själva verket sà skulle nog bàde Moderaterna och Socialdemokraterna behövas tas bort fràn den politiska arenan i nàgra àr, för att de ska kunna förnyas och adapteras till dagens samhälle. Deras hatpolitik leder ej till en konstruktiv politik som gynnar Sverige. Men de ekonomiska svàrigheterna är ändà tyngre här i Frankrike, fast med lite vilja sà gàr det att skapa en tillväxt och det har inget med partifärg att göra, det handlar om landets bästa oavsett partitillhörighet.

Annonser