Etiketter

, , , , , , , ,

UPPDATERAD. En 23-årig cancersjuk medlem i Ung Cancer hörde på måndagen av sig till generalsekreteraren vid organisationen, Julia Mjörnstedt, med ett rop på hjälp. Försäkringskassan vägrade ge honom fortsatt sjukpenning om de inte fick ett datum på hans beräknade dödsdag. I går 15:39

Ja, du som ska vara generaldirektör hos Försäkringskassan, Dan Eliasson, du borde ju tåla att jag frågar dig om det här; När beräknar du att dö, eftersom du vågar fråga de cancersjuka i livets slutskede, att vägra dem ett värdigt slut på livet. Jo, jag vet att du följer direktiv från högre instanser, men visa lite medmänsklighet med döende människor och låt dem dö i värdighet. Vägra lyda som en lydig hundvalp dessa herrar och damer som beslutar att cancersjuka skulle vara lata och ej värdiga en dignitet i deras vardag med kamp för att överleva ytterligare en dag.

Nej, en cancersjuk är inte lat, men varje cancerfall är unikt och jag har ju studerat biologi, cancer är intressant att studera, men upptäcks det inte i tid så innebär det att man kommer att dö i förtid. Men sen är varje individ unik, faktorer som kön, ålder, allergier, eventuella sjukdomar och annat påverkar ju själva tillfrisknadet. Och de som är i livets slutskede ska få ha rätt till en värdig palliativ vård.

Men hur skulle du, Dan Eliasson, känna dig om man frågade dig om när du beräknas dö? Och hur skulle din familj reagera? Tänk dig i den situationen, det kan likväl hända dig eller en av dina familjemedlemmar.

Så när beräknas du dö? Det är grymt att ens tänka tanken att ställa själva frågan till en i livets slutskede, det borde innebära ett fängelsestraff att ens tänka det, men att sen verkställa det är ett ännu större brott, jag liknar det vid ett folkbrott. Det som Försäkringskassan gör är att strö salt i såren, du gör det ännu värre, du vägrar låta en person i livets slutskede få dö hos sina nära och kära i lugn och ro.

Låt en person få dö en värdig död, att sakta somna in, kanske det också blir en vacker död, ett stilla farväl med ett leende pà den döendes läppar. Den döende skulle få uppleva kärleken som omgiver denne, men då kommer Försäkringskassan, som  har glömt bort sin roll i samhället, med sina förolämpningar och gör så att den redan döende personen är stressad in absurdum. De facto så begår du medvetet ett brott, ett folkbrott, eller du tvingar Försäkringskassans personal att begå dessa brott och orsaka mer skada än nödvändigt. Nej, det är inte personalens fel, det är de ansvarigas fel!

Så låt de i livets slutskede få dö en värdig död, omgivna av sina familjer…

Maria Thunholm, f.d. medlem av HBT-sossarnas styrelse

Paris, tisdagen 26 februari 2013

Annonser