Etiketter

, , , , , , , ,

English: Swedish Social Insurance Agency Svens...

English: Swedish Social Insurance Agency Svenska: Försäkringskassan (Photo credit: Wikipedia)

”Lagen om valfrihet bör inte bli obligatiskt”

Utdrag ur debattartikeln av Peter Norman (M) och Anna Kinberg Batra (M):

”Kvalitet i välfärdens kärna – skola, sjukvård och äldreomsorg – är avgörande för att alla ska få det stöd och den hjälp som behövs under livets olika delar. Till­sammans med en tydlig arbetslinje lägger kvalitet i välfärden grunden för ett samhälle som håller ihop. I dag presenterar Moderaternas arbetsgrupp Trygga tillsammans en rapport som breddar och fördjupar förnyelsen.”

Ni tar upp fem punkter, men i grund och botten så låter det hela som en desperat handling att försöka rädda ert (M)ediokra parti. Redan vid ”Ordning och reda i välfärden” så brister ert resone(m)ang. Det vi som bor utomlands ser är att det finns ett kaos i Sverige, ingen ordning och reda.

Välfärden bryter ni ner, istället för att förstärka den, så befinner sig fler av Sveriges invånare i en prekär situation som hemlös, så er valfrihet innebär ju att man kan välja att hålla tyst och befinna sig i Fas3 utan möjligheter till en framtida anställning, eller att bli hemlös.

Wedding of Victoria, Crown Princess of Sweden,...

Wedding of Victoria, Crown Princess of Sweden, and Daniel Westling; Arrival of members for the Gouvernment and Swedish and foreign guests of hounour – here member of parliament Anna Kinberg Batra and her husband, comedian David Batra – to the Riksdag’s Gala Performance at Konserthuset (Photo credit: Wikipedia)

Ni tar ju inte vara till medarbetarnas kunskaper och kraven för välfärden gynnar de starka, rika och friska, ej de som behöver välfärdens trygghet. Så ni tror att ert (M)ediokra parti kommer att lyssna på er? Ni kommer att tystas ner…

Er valfrihet innebär helt enkelt att om man är sjuk så ska man gå till arbetet, förlåt slavfälten och tiga, trots att man borde vara vara hemma under konvalesenstiden. Cancersjuka anses vara friska trots att de är döende om de inte behandlas. Visst vi ska alla dö, och den rike förlorar allt, men en ung person i arbetsför ålder ska ha rätt till en vård som leder till en friskare framtid.

Valfrihet innebär att man ska tvingas till att göra saker mot sin vilja, mot läkarens vilja för att visa att man vill arbeta trots att läkarens order är att vara hemma och vårdas. Endast för att lyda några okunniga byråkrater hos Försäkringskassan eller hos en annan av Välfärdens instanser. Allt för att manipulera arbetslöshetssiffrorna, vilket ni anklagade Socialdemokraterna för, men ni gör detsamma.

Jag föreslår helt enkelt att ni lyssnar på den kritik som riktas till er och lär er av det som sägs i vardagen, istället för att göra som de tre aporna ”Jag ser inte, jag hör inte, jag är stum”… Att man kritiserar er är inte skamligt, det betyder att man bryr sig om landet Sverige och dess framtid, vilket ni inte gör.

Maria Thunholm

Paris, 3 mars 2013

Annonser