Etiketter

, , , , , , , , ,

Europeiska makthavare känner marken skaka skriver Emily Von Sydow, men det är från folket som demokratin ska komma. Enade gentemot de folkvalda som glömmer sina väljare. Folk behandlas illa i Spanien, familjer slängs ut på gatan, även om de är solidariska mellan varandra. bankerna bryr sig inte om att det handlar om ärliga människor. Är det så annorlunda i Sverige? Här i Frankrike är det likadant som i Spanien, men ekonomin är något bättre för den franska staten.

Men vad ska man säga egentligen? Demokrati är ett vackert ord, men det tillämpas ej i den europeiska politiken. Bankerna bestämmer, det europeiska samhället blir mer och mer omänskligt. Jag har arbete, men ekonomin stramas åt i Frankrike. Det finns inte så mycket att säga, företag stänger sina portar och folk förlorar sina anställningar. Jag undrar om det inte var bättre med fler småföretag, de behandlade sina kunder bättre än de stora.

Och de äldre behandlas sämre och sämre i det moderna samhället, vinstintressen går före de boendes behov pà demens- och äldreboenden. Folk som har arbetat hårt för att vi ska ha ett starkt socialt skyddsnät, de behandlas som något oönskat.

Varför ska vi tolerera att vi i ett rikt land att gamla människor ligger i sina rum och ropar efter hjälp? Det ska inte vara på det sättet i det moderna samhället, det finns arbetslösa ungdomar som skulle kunna arbeta inom vården, ett ansvarsfullt och svårt arbete som jag känner så väl.

En kvinna våldtas på ett demensboende i Luleå, och hennes man informeras ej om det, ej heller deras dotter. Till råga på allt så bor den demente mannen som kvinnans man brukade ge en tidning till varje morgon kvar på samma avdelning. Kvinnan förstår ju inte vad övergreppen handlade om efter en tid, men hennes man och dotter vet ju vad som har skett under dag- och kvällstid, de lider ju av att se mannen bo kvar på samma avdelning. Ingen ansvarig gör någon åtgärd innan utredningen är färdig, mannen som är dement förstår inte vad han gör så personalen ska övervaka hans handlingar.

Men som sagt de privata företagen bryr sig inte om de boende, det är bara vinst som gäller och att de äldre behandlas illa pga personalbrist bryr de sig inte om.

Vi, Europas folk, måste ställa oss upp och protestera mot dessa sociala orättvisor som finns i dagens samhälle och ge de äldre en värdighet i deras liv, i deras sista år. Det finns så mycket orättvisor på grund av privata vinstintressen, inte för att jag är emot privata företag, men vissa tjänster ska inte drivas i privat ägo, de ska ej vara vinstgivande.

Annonser