Etiketter

, , , , , , , ,

Moderat Likvidation

Moderat Likvidation (Photo credit: Wikipedia)

SM betyder ju sadomachism, kommer man att börja driva med denna böjelse den dag Socialdemokraterna och Moderaterna regerar tillsammans?

Vad är egentligen en Moderat?

”Kan den väljare som överväger Moderaterna nästa år veta det? Efter knappt två mandatperioder finns inte många principiella grundvalar kvar.”

Red rose

Red rose (Photo credit: Wikipedia)

Men vad betyder egentligen välfärd idag? Det är frågan som jag ställer mig och inte vad som är en Moderat eller en Socialdemokrat, ty dessa ”barn” har ett enda intresse och det är att bråka sinsemellan. De kommer med galimatias och inga lösningar i allmänhet, särskilt de ledande figurerna.

The Moderate Party

The Moderate Party (Photo credit: Wikipedia)

Men sett ur de äldres synvinkel, äldrevården är katastrofalt usel och ur de ungas synvinkel, det är inte bättre för de unga. Sen de som hamnar i skuldfällan p.g.a. sjukdom, de vittnar ju om att välfärden inte existerar längre.

Det finns en gyllene regel för att bedriva ett välfärdsföretag, t.ex. ett demensboende, det är; vården ska handla om patientens bästa och inte om vinst! Inte för att det behövs en stabil ekonomi, för det gör det, men ett äldreboende ska ge äldre ett värdigt boende och ej ett ovärdigt boende där de äldre känner sig otrygga. Jag har arbetat inom äldreomsorg och jag försökte trots allt lyssna på vad de äldre sade.

Så istället för ideologi, politiker ut och arbeta ett år inom äldreomsorgen, så att ni får se vad det handlar om. Eller vi kan säga såhär: Kvinnor ut och kör sopbilar, män ut och arbeta i äldreboenden! Inget av dessa yrken är mer värd än något annat, alla behövs för att samhället ska fungera! Det är inte så lätt att arbeta inom återvinningen som ni tror, det sker en massa arbete efter kollekten, man skiljer på produkterna och ibland handlar det om gifter, glas etc. Sen ska man återanvända dessa materiel till nya produkter, men nej jag pratar inte om forskarnas roll, det handlar om de som verkligen arbetar med återvinning av avfall från vardagen. Det finns mycket som ni politiker ignorerar!

Det som behövs inom poliken är varken kommunism, socialism, liberalism, konservatism eller kapitalism, endast realism är nödvändigt! Eller en koalition av alla ismer för att skapa en politisk realism…

Le réalisme est une nécessité dans la politique réelle et la démocratie directe !

(Realismen är en nödvädighet inom den reella politiken och direktdemokratin!)

Annonser