Etiketter

, , , , , , ,

None - This image is in the public domain and ...

None – This image is in the public domain and thus free of any copyright restrictions. As a matter of courtesy we request that the content provider be credited and notified in any public or private usage of this image. (Photo credit: Wikipedia)

Borrelia cycle

Borrelia cycle (Photo credit: Wikipedia)

De flesta vet ju vad fästingar kan bära pà och vad deras bett kan orsaka, som Borrelia, men jag tror inte att jag ska gà in pà de medicinska detaljerna här. Problemet för att Kronisk Borrelia inte räknas som en medicinsk diagnos  är troligtvis en juridisk fràga och inte medicinsk.

Jag har en vänner som har drabbats av Kronisk Borrelia, det finns massor av dokumentation om Borrelia, om hur Borrelia-bakterien sprids genom fästingarna, men som sagt problemet är nog juridiskt, det gäller att attackera hälsovàrdsmyndigheterna med juridiska medel istället för medicinska argument.

Public Health Image Library, No 5964 http://ph...

Public Health Image Library, No 5964 http://phil.cdc.gov/Phil/details.asp (Photo credit: Wikipedia)

Visst vàrd av personer drabbade av Borrelia kostar, men det gör även cancervàrden, men en läkares uppgift är att vàrda sina patienter, vilket jag tvivlar pà att en läkare tillàts göra i dagens samhälle där allt ska gà med vinst. Men när en läkare vägrar att acceptera en diagnos ssom innebär att patienten har Borrelia sà màste det finnas andra som säger àt dem att inte vàrda patienter med Borrelia.

Vad gör en hälsominister som besparar pà vàrden istället för att skapa en kvalitativ vàrd som i längden? Jag misstänker att argumenten màste vara juridiska istället för medicinska, vilket innebär att man màste peka pà att myndigheterna inte sysslar med det som de har bundit sig till att göra, men det yttersta ansvaret ligger hos regeringen. Det är nog dags att gà till Europadomstolen, ett gemensamt màl för de länder som inte accepterar Kronisk Borrelia som en medicinsk diagnos, med representanter fràn alla länder, med en eller flera advokater.

Jag resonerar sàhär att de medicinska resonemangen ignoreras av europeiska regeringar, sà dà behövs det en europeisk rättspraxis sà att de europeiska medlemsstaterna binds till en gemensam mall för medicinska diagnoser, att läkarna skall vara skyldiga att följa läkareden, det är framförallt en etisk fràga, men även ett lagbrott när man inte har patientens bästa som syfte inom sjukvàrden.

Men jag kommer att översätta en advokats dokument till svenska och jag kommer att diskutera med denne för att veta mer om hur denne tänker gà tillväga. Men det kommer att finnas protester världen över

Annonser