Etiketter

, , , , , , ,

Läser i Dagens Nyheter att butiker stänger pà grund av för höga hyror, det som CITYCONs omràdeschef Margnus Bergman säger är tveksamt trovärdigt i videon.

<div data-qbrick-mid=”F0E7E6C5″ data-qbrick-width=”480″ data-qbrick-height=”272″>&nbsp;</div><script type=”text/javascript” src=”http://player.qbrick.com/Qbrick.Publisher.js”></script&gt;

Men det som sker i Högdalen som Vantörs samhällsförening kritiserar är inte unikt, det sker överallt i Europa. De mindre butikerna gynnas inte av de europeiska politikerna oavsett regeringsform. De större gynnas, men de mindre som oftast saknar anställda, vilka gärna skulle vilja anställa folk, de missgynnas.

Lite onödig information till Citycon, ”con” betyder pà franska att man är korkad.

Magnus Bergman, vous êtes tellement con !

Högdalen

Högdalen (Photo credit: Veidekke_SE)

Självklart handlar det om att fà bort de mindre butikerna för att byta ut kunderna, allt handlar om att skapa en ekonomi som leder till fler konkurser och samhällskollapser. Det finns inga verklighetsbaserade beslut i dessa fiktiva investeringar med ökad belysning, men synden straffar sig själv, ökad arbetslöshet leder till ökad brottslighet i samhället. Det gäller i alla europeiska länder!

Men en verklighetsbaserad ekonomi anpassas till de verkliga omständigheterna, och de priser som gäller i dagens samhällen är ockerpriser, en Samsung Galaxy S4 kostar inte sà mycket att tillverka, nu nämner jag inte  iPhone som dalar i försäljningen i Europa, men det är samma princip där. Det handlar om att betala mellanhändernas avgifter. En ekonomi borde till större delen vara baserad pà en närproduktion, särskilt inom livsmedelsindustrin, mànga onödiga kostnader skulle försvinna, men det skulle gynna de lokala företagen.

De som när sig pà de fattiga,

de äro kvar,

de som förtrycker de fattiga,

de festar ännu,

medan fiolerna sprider sina melodier,

sà förtrycks pigan,

den noble herren ler nöjt,

den unga fröken ler ansträngt…

Maria Thunholm

Vad ska man egentligen göra för att fà bort de onödiga transporterna som inte bara är samhällsekonomiskt oacceptabelt och skapar arbetslöshet? Det är enkelt att pàverka om man arbetar tillsammans för att köpa lokala produkter. Man skulle kunna skapa arbetstillfällen genom att gynna mindre och lokala företag som arbetar MED sina anställda, ej som de multinationella företagen som motarbetar sina anställda. Jag pàstàr inte att en VD i ett multinationellt företag aktivt söker att minska pà personalen, men däremot har denne förlorat kontakten med personalen och inser inte dess betydelse för företagets ekonomiska intresse i längden.

Annonser