Etiketter

, , , , , , , , ,

English: Reported crimes in Sweden 1950-2005. ...

English: Reported crimes in Sweden 1950-2005. Per 100 000 population. Svenska: Anmälda brott per 100 000 i Sverige 1950-2005. (Photo credit: Wikipedia)

”Antalet hatbrott med homo-, bi- och heterofobiska motiv har minskat med 32 procent på fem år. Under 2012 gjordes drygt 5.500 polisanmälningar om brott med hatmotiv – nästan tre fjärdedelar rasistiska – enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) som presenterade sin hatbrottsrapport på torsdagen.”

Källa: Allt färre anmäler hatbrott – DN.SE

Homofobiska brott har tydligen minskat med 32% i Sverige enligt Dagens Nyheter, den största anmälda delen är av rasistisk karaktär. Men hatbrott verkar trots allt vara vanliga, det verkar som om det är en ökning gentemot Romer som motväger minskningen av övriga hatbrott. Men Romer har varit förföljda en lång tid i Europa, de anklagas för många stölder, vilket också begås av Romer, men det gäller att förstå själva orsaken bakom deras beteende och de som vill arbeta, de syns ju inte, men straffas för att man generaliserar Romerna i samhället.

”Olaga hot och ofredande är den vanligaste brottstypen med 41 procent av
anmälningarna. Därefter följer våldsbrott och ärekränkning, bägge med 16
procent. Våldsbrotten har minskat de senaste fem åren medan
ärekränkningarna ökat med nästan lika mycket.” Artikel skriven av DNs Ossi Carp ossi.carp@dn.se

Men vad säger t.ex. Romerna själva? Deras historia är i alla fall intressant att studera, ett nomadiskt liv med en extrem renlighet, som kan verka ologisk, men en kvinna som precis har fött ett barn är utesluten ur gruppen under sex veckor och kan endast umgås med sin man, med sin familj. Det är egentligen logiskt, det nyfödda barnet skyddas. Men jag tänkte på själva förföljelsen av Romerna och jag fann en intressant rapport om förföljelsen av Romer.

Fortfarande förföljda

I förrgår var det romernas internationella dag. I Nordisk familjebok
från 1955 beskrivs romer (dock kallade zigenare) som: ”fega,
hämndgiriga, lögnaktiga och lättjefulla, i hög grad inställda på att
genom bedrägerier av olika slag bidraga till sin försörjning”.

Karin Bergkvist GD.SE

”Vanligtvis sansade och humana européer såg med förtjusning hur romer,
judar och andra icke önskvärda människor forslades bort på lastbilar och
tåg till förintelselägren i Tyskland och Polen.

Historien upprepar sig nu.
Att
fyra romska flickor kämpade för sina liv utan att någon kom till deras
undsättning vid en badstrand strax utanför Neapel är inte förvånande.
Antiziganismen lever kvar i Europa och kommer till uttryck i allt
obehagligare former. Reinfeldt och Bildt är lika frånvarande med kritik
mot hur romer behandlas som Sveriges regering var fram till 1943 då
vindarna vände för Hitler och hans politik.”

Det skriver sångaren och författaren Hans Caldaras i dag.

Vi får inte glömma att Romer ofta utsluts ur samhället genom våra fördomar, men samtidigt finns det Romer som luras och begår stölder, men som jag skrev tidigare det gäller att förstå orsakerna bakom deras stölder. De som arbetar kan ju vittna om deras driftighet, Romer är ju inte automatiskt tjuvar bara för att de är Romer.

”När den europeiska unionen
utökades med 12 nya stater 2004 och 2007 bävade EU inför utsikten att
förföljda romer från de gamla öststaterna skulle välla in över gränserna
i väst. EU ställde därför hårda krav på förbättringar för de stora
romska minoriteterna i öst. Motiven var inte enbart altruistiska. Om de
nya medlemmarna aktivt kunde förbättra romernas situation skulle dessa
slippa söka sig till ett bättre liv i väst.” Irka Cederberg Aftonbladets Debatt

Ska Romerna få en verklig chans att integreras i samhället så behövs det ansträngningar från både Romer och icke-Romer, men jag misstänker att förföljelsen och diskrimineringen av Romer kommer att fortsätta en lång tid framöver.

Maria Thunholm

UMP, Paris

Källor:

Allt färre anmäler hatbrott – DN.SE

http://www.dn.se/nyheter/sverige/allt-farre-anmaler-hatbrott/

Romernas Ungdomsförbund:

http://www.rufs.org/romernashistoria/

Diskriminering av Romer i Sverige:

http://www.do.se/Documents/material-gamla-ombudsman/romarapportensv05.pdf

Fortfarande förföljda:

http://gd.se/ledare/1.5763308-fortfarande-forfoljda

Romer förföljs och Europa ser på:

http://www.expressen.se/debatt/romer-forfoljs-och-europa-ser-pa/

Hur romer förföljs en skam för EU:

http://www.aftonbladet.se/debatt/article12390947.ab

Annonser