Etiketter

, ,

Nu tänker jag ge er tips i all välmening oavsett politiska àsikter, det handlar om källhänvisningar i bloggartiklar med tanke pà det här!

1. En artikel med källhänvisning gör artikeln trovärdigare.

När ni finner en artikel i en tidning, pà en hemsida oavsett om det handlar om ett universitet eller politiska hemsidor, länka alltid till artikeln eller artiklarna sà att man med lätthet finner artiklarna. Det gör faktiskt artiklarna trovärdigare.

2. Är det viktigt att länkarna syns?

 

Ja och nej, det viktigaste är att det är tydligt att artikeln är länkad till de artiklar som den behandlar. Det underlättar för er att bekräfta era uppgifter och gör er trovärdigare under en debatt.

3. Härskartekniker vid avsaknad av källhänvisning.

 

Oavsett vad ni har för àsikter sà kom aldrig med att ni vet mer, utan debattera istället sakfràgan, ty ni känner inte er meningsmotstàndare. Lyssna pà vad denne säger istället för att komma med personangrepp, ty i slutändan är det ni som saknar kunskap om ni màste komma med sàna pàstàenden!

Annonser