Etiketter

, , , , , , ,

När jag läser om det som Exponerat skriver om manlig omskärelse, hur de börjar med judar och muslimer, men slutar som vanligt med Islam, som om endast muslimer skulle syssla med det. Personligen anser jag att religiös omskärelse av gossebarn borde förbjudas, det spelar ingen roll för min del om det handlar om judar eller muslimer, ty jag anser att en religiös omskärelse ska enbart genomföras med personens medgivande.

Det är bara det att när det gäller judendomen sà handlar det om det första religiösa förbundet med Gud, fast för judar sà har man inte rätt att yttra Guds namn, sà man skriver G-d som jude pà svenska.

Som det stàr i Första Mosebok sà handlar omskärelsen om ett förbund med Herren, vilket i sig är ett tecken fràn Gud enligt de bibliska texterna. Men personligen anser jag att en religiös omskärelse borde förbjudas pà barn, inte för att jag är emot manlig omskärelse i sig, fast barnen ska själva kunna välja om de vill genomföra den eller inte. Barnens rättigheter borde gà före de vuxnas,

Manlig omskärelse utan samtycke bör inte vara tillåtet, menar Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd. Samfundsminister Stefan Attefall (KD) är av en annan uppfattning.

– Att frånta judiska och muslimska grupper detta, det är att ge sig på religionsfriheten, säger han till Världen idag.”

Read more: http://www.exponerat.info/stefan-attefall-kd-forsvarar-religios-omskarelse/#ixzz2ruGmMC7O

Att det är att ge sig pà religionsfriheten är visserligen sant till en viss del, men tillbaka till Exponerat och dess vinkling. Det kommer alltid till att skylla allt pà muslimerna, men även judar skulle komma med massivt motstànd mot ett förbud mot omskärelse av barn, de är färre men de har andra medel att pàverka, och dà ska ni veta att jag har tydligen vissa judiska rötter, men jag anser i alla fall att man ska lyssna pà barnen först och sedan de vuxna. Inte för att det är nàgot fel pà religionerna i sig, utan det handlar om människors tolkningar av de religiösa texterna. Vad Exponerat vill fà det till är att det är muslimerna som ligger bakom alla problem, men de vàgar inte kritisera dem som beslutar och ligger bakom besluten.

Ge barnen rätt till sina kroppar!

Första Mosebok (Genesis), 17 Kapitlet

           Löftet om Isak. Omskärelsen.

 1. När Abram var nittionio år gammal, uppenbarade sig HERREN för
   honom och sade till honom: »Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra
   inför mig och var ostrafflig.
 2. Jag vill göra ett förbund mellan mig och dig, och jag skall
   föröka dig övermåttan.»
 3. Då föll Abram ned på sitt ansikte, och Gud talade så med honom:
 4. »Se, det förbund som jag å min sida gör med dig är detta, att du
   skall bliva en fader till många folk.
 5. Därför skall du icke mer heta Abram, utan
   <spärr>Abraham[1] skall vara ditt namn, ty jag skall
   låta dig bliva en fader till många folk.
 6. Och jag skall göra dig övermåttan fruktsam och låta folkslag
   komma av dig, och konungar skola utgå från dig.
 7. Och jag skall upprätta ett förbund mellan mig och dig och din
   säd efter dig, från släkte till släkte, ett evigt förbund, så
   att jag skall vara din Gud och din säds efter dig;
 8. och jag skall giva dig och din säd efter dig det land där du nu
   bor såsom främling, hela Kanaans land, till evärdlig besittning,
   och jag skall vara deras Gud.
 9. Och Gud sade ytterligare till Abraham: »Du åter skall hålla mitt
   förbund, du och din säd efter dig, från släkte till släkte.»
 10. Och detta är det förbund mellan mig och eder och din säd efter
   dig, som I skolen hålla: allt mankön bland eder skall omskäras;
 11. på eder förhud skolen I omskäras, och detta skall vara tecknet
   till förbundet mellan mig och eder.
 12. Släkte efter släkte skall vart gossebarn bland eder omskäras,
   när det är åtta dagar gammalt, jämväl den hemfödde tjänaren och
   den som är köpt för penningar från något främmande folk, och som
   icke är av din säd.
 13. Omskäras skall både din hemfödde tjänare och den som du har köpt
   för penningar; och så skall mitt förbund vara på edert kött
   betygat såsom ett evigt förbund.
 14. Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud icke har blivit
   omskuren, han skall utrotas ur sin släkt; han har brutit mitt
   förbund.»

 15. Och Gud sade åter till Abraham: »Din hustru Sarai skall du icke
   mer kalla Sarai, utan <spärr>Sara[2] skall vara hennes
   namn.
 16. Och jag skall välsigna henne och skall också med henne giva dig
   en son; ja, jag skall välsigna henne, och folkslag skola komma
   av henne, konungar över folk skola härstamma från henne.»
 17. Då föll Abraham ned på sitt ansikte och log, ty han sade vid sig
   själv: »Skulle barn födas åt en man som är hundra år gammal?
   Och skulle Sara föda barn, hon som är nittio år gammal?»
 18. Och Abraham sade till Gud: »Måtte allenast Ismael få leva inför
   dig!»
 19. Då sade Gud: »Nej, din hustru Sara skall föda dig en son, och du
   skall giva honom namnet Isak; och med honom skall jag upprätta
   mitt förbund, ett evigt förbund, som skall gälla hans säd efter
   honom.
 20. Men angående Ismael har jag ock hört din bön; se, jag skall
   välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom
   övermåttan. Tolv hövdingar skall han få till söner, och jag
   skall göra honom till ett stort folk.
 21. Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara
   skall föda åt dig vid denna tid nästa år.»
 22. Då Gud nu hade talat ut med Abraham, for han upp från honom.

 23. Och Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare, de
   hemfödda och de som voro köpta för penningar, allt mankön bland
   Abrahams husfolk, och omskar på denna samma dag deras förhud,
   såsom Gud hade tillsagt honom.
 24. Och Abraham var nittionio år gammal, när hans förhud blev
   omskuren.
 25. Och hans son Ismael var tretton år gammal, när hans förhud blev
   omskuren.
 26. På denna samma dag omskuros Abraham och hans son Ismael;
 27. och alla män i hans hus, de hemfödda tjänarna och de som voro
   köpta för penningar ifrån främmande folk, blevo omskurna tillika
   med honom.

[1] D. ä. fader till många.
[2] D. ä. furstinna.

Annonser