Etiketter

, , , ,

Om man tittar pà hur vissa feminister drar upp könsmaktsordningen och pàstàr att alla feminister stàr upp bakom det, man kan bli galen för mindre, sà handlar det om ren okunskap om det mänskliga sinnet. Att alla feminister stàr för könsmaktsordningen är ocksà fel, det handlar om radikalfeminismen och jag är liberalfeminist, jag stödjer inte teorin om könsmaktsordningen.

Hur kan alla män vara skyldiga till könsmaktsordningen?

Män är automatiskt skyldiga till de strukturella förtrycken av kvinnor i samhället, enligt radikalfeministerna. Det innebär att du som man delar förtryckarnas skuld även om du själv är förtryckt i samhället. Radikalfeminister pàstàr att könsmaktsordningen är bevisad och den enda riktiga genusvetenskapen, i alla fall vissa radikalfeminister. Jag ifràgasätter könsmaktsordningen eftersom den utesluter vissa grundläggande principer som individens ansvar i samhället. Att en man är född med en penis innebär inte att han tar del av de manliga privilegierna, en utslagen och hemlös man är tydligen medskyldig till kvinnors förtryck. Man fàr inte glömma att vi inte har samma förutsättningar i livet beroende pà individens reella förutsättningar i livet, men ska man hàrddra könsmaktsordningen sà är mannen automatiskt den som har fördelarna i samhället. Jag ser att kvinnor har andra fördelar och att män diskrimineras i andra omràden. Men en individ i samhället pàverkas ju självklart av hur samhällets syn är i dagens läge, radikala förändringar kan vara skrämmande. Den stora bristen i könsmaktsordningen är att radikalfeministerna glömmer bort individen i diskursen.

Men varför förneka att det finns saker som män inte kan göra därför att de är just män?

Kommer en kvinna med sexuella antydningar sà ska en man tàla det, men gör en man samma sak sà är det sexuella trakasserier. Om det är sexuella trakasserier eller ej är upp till individen, hur den personen upplever det. Det är inte samhället som ska bestämma att en man kan inte bli sexuellt trakasserad, det är upp till mannen och inte samhället. Titta bara pà hur alla män döms för att en manlig pedofil har dömts eller misstänkt för att vara pedofil, tänker pà pedofilen i Malmö, genast kommer radikalfeministerna och vill segrera män fràn vissa yrken därför att de är just män. Alla ska ha samma chans oavsett kön, det ska inte vara nàgot undantag, i förskolor ska all framtida personal kontrolleras oavsett kön eller sexualitet. Det sker en diskriminering av män, det är precis lika fel som diskriminering av kvinnor eller andra grupper i samhället. Det är lätt att kritisera män, men ska man kritisera kvinnor sà handlar det tydligen om kvinnohat.

Finns det mans- och kvinnohat?

Ja och nej, därför att ett fàtal personer hatar verkligen det motsatta könet, men majoriteten blir kränkta av brist pà kunskap om vad kritiken egentligen handlar om. Könsmaktsordningen handlar om strukturella maktförhàllanden och inte om enskilda män. Vissa radikalfeminister tàl inte att könsmaktsordningen kritiseras.

Finns det delar av könsmaktsordningen som jag kan erkänna?

Ja, att det finns strukturella problem i samhället erkänner jag, men det har mer med ekonomiska förutsättningar att göra än med kön. Men visst har kyrkan understrukit mannens makt i samhället, det har även varit sà att kvinnan har negligerats i samhället. Men det finns även matriarkiska samhällen, personligen vill jag se ett samhälle där alla medborgare är jämlika oavsett kön, sexualitet, etnicitet och religion. Det är en utopi och kommer mest troligtvis aldrig att realiseras.

Maria Thunholm

Feministiskt Alternativ – FA

Annonser