Etiketter

, , , ,

F! och radikalfeminismens könsmaktsordning.

Om man läser Feministiskt Intiativs partiprogram så verkar det vara en riktigt bra grund att stå på för att föra en feministisk politik. Men det är just det som får mig att fly, ty efter alla debatter med feminister från F! så dominerar radikalfeminismens könsmaktsordning, inte för att jag förnekar att det finns strukturella samhällsproblem, men i så fall får man även ta hänsyn till kulturella skillnader, som matrilinjära samhällstrukturer i vissa delar av världen. Man kan inte tro att alla samhällssystem är uppbyggda som de västerländska samhällena. Visst ser jag patriarkiska mönster i strukturerna, men till syvende och sist så är vi alla unika individer i samhället som påverkas av samhällets aktuella syn.

Nedskärning av försvaret

Jag ifrågasätter öppet det faktum att Gudrun Schyman vill stänga det svenska försvaret, vilket redan har reducerats till en löjlig nivå. Världen är orolig och ett försvar är tyvärr nödvändigt, men de nordiska länderna borde ha en gemensam värnplikt för både män och kvinnor, civil för de som vill. Diplomati borde självklart vara det ultimata verktyget i konflikter, men i de fall då diplomati inte fungerar så finns det än idag ett behov av militärt försvar. Men jag är inte för militära styrkor, det handlar om att jag ser att behovet finns ännu.

Vad är det som gör att ett tredje kön behövs i samhället?

Jag bara undrar, eftersom jag var med själv när det började diskuteras om ett tredje juridiskt kön för transpersoner, inte när ordet ”HEN” kom till, det propagerades av RFSLs medlemmar, av transpersoner som inte kunde känna igen sig varken som man eller kvinna, men det är definitivt inte majoriteten det handlar om. Problemet som jag ser det är hur man ska kalla det tredje juridiska könet, med tanke på att de som föds med oklar könstillhörighet, de intersexuella har redan en benämning. Men att känna sig som varken man eller kvinna är inte samma sak som att vara intersexuell. Personligen anser jag inte ett ”HEN” behövs, ty det finns redan könsneutrala benämningar som blir bättre i både skrift och tal.

Individualisera arbetstiden och förkorta arbetstiden.

Visst det verkar bra på papperet, men det går inte att applicera på alla yrkesgrupper. Sextimmars arbetsdag är en lösning för vissa yrkesgrupper, men alla klarar inte av att gå ner i arbetstid. Sen att tvinga föräldrar att dela på föräldraledigheten är ingen lösning, det måste vara frivilligt. Det betyder inte att jag är emot att förldrarna delar på föräldraledigheten, tvärtom det skulle gynna pappornas närhet till barnen. Fast tvång leder till en motvilja, vilket innebär att föräldrarna tvingas mot deras vilja. Gynnas barnet av föräldrarnas närvaro om de blir tvingade? Ja, det är frågan som jag ställer mig.

Mänskliga rättigheter, ta krafttag mot diskriminering på arbetsplatsen.

Men genom att säga att man är emot diskrimineringen på arbetsplatsen och samtidigt diskriminera män på vissa arbetsplatser. Ja, jag är medveten om pedofiler, men mörkertalet bland de kvinnliga pedofilerna ar stort enligt en brittisk undersökning. För förskolepersonalen ska man självklart ha samma krav på kvinnor och män, alla sökande ska ha hårda krav för att arbeta med barn. Men självklart ska rasism bekämpas, men det görs bâst genom att sprida kunskap och möta främlingarna, invandrarna och flyktingarna. Det känns som om kvotering gör mer skada än nytta för att få jämlika styrelser, men självklart ska man anställas efter sina kunskaper och inte sitt kön, etnicitet, sexualitet, religion eller annat.

Mäns våld mot kvinnor och annat våld.

Ja, det är ett stort problem med mäns våld mot kvinnor, men då ställer jag mig frågan varför polisen verkar skratta åt män som vill polisanmäla sina fruar eller flickvänner för misshandel. Varför tas inte män som misshandlas av sina fruar på allvar? Jag erkänner att om jag skulle bo i Sverige och skulle bli utsatt för förnedring på grund av mitt kvinnliga kön så skulle jag vägra att de använde kvinnofridslagen för det, det finns andra lagar som täcker straffet. Jag vill se ett rättvist samhälle och inför lagen ska vi vara lika, lagen är inte där för att diskriminera oss. Ja, jag vill motarbeta mäns våld mot kvinnor, men inte genom att negligera de sociala problem eventuellt finns. Jag vill se att våldsamma män får gå igenom en terapi för att komma till botten med deras våldsamma beteende. I och för sig ska det gälla alla våldsamma personer. Könsmaktsordningen i all ära, men allt kan inte förklaras genom samhällsstrukturer eller patriarket.

Kritiken mot Feministiskt Initiativ i pressen är minimal.

Det behövs en saklig och grundlig kritik mot Feministiskt Initiativ i pressen, inget politiskt parti ska sättas på en piedstal. Pressens roll är att rapportera om det som de politiska partierna brister i och inte att föra deras politik. Men det verkar inte som om pressen sköter sin roll i Sverige.

 

Maria Thunholm

Feministiskt Alternativ – FA

Källor:

FI – när MP och V inte är nog

”Feministiskt Initiativ slipper kritisk granskning”

Feministiskt Initiativ – Politik

Annonser