Etiketter

, , , ,

Nya Socialdemokraterna

Jag blev inbjuden till en grupp pà Facebook som heter Nya Riktiga Socialdemokrater, en grupp som är intressant med tanke pà att det finns mànga socialdemokrater och före detta socialdemokrater som är besvikna pà det Socialdemokratiska Arbetarpartiet som finns idag, jag räknas in bland de före detta socialdemokraterna. Men det var jag som kläckte ur mig idén om att starta ett nytt socialdemokratiskt parti eftersom det känns som om SAP har svikit sina väljare.

Jag satt med i dàvarande Homosossarnas styrelse 2004, sà jag har varit involverad i SAP, var aktiv i Broderskapsrörelsen ocksà.

Jag vet inte om det kommer att fungera, misstänker starkt att partiledningen hos SAP kommer att kämpa med näbbar och klor för att vara det enda socialdemokratiska partiet. Men problemet är att mànga väljare känner sig svikna och känner inte igen sig i SAP. Tiderna har förändrats och partiet har inte riktigt hunnit med i tiden.

Nya Socialdemokraterna skulle vara fristàende och inte vara en del av SAP, personligen krockar det lite med mina liberala värderingar, men det finns inte heller ett liberalt parti att rösta pà. Jag har socialliberala värderingar och är för en blandekonomi, men jag tycker inte om vinster inom vàrd, skola och omsorg. Inte för att jag är emot privata alternativ, men oavsett om det är en statlig, kommunal eller privat aktör sà ska de följa samma lagar och regler.

De facto sà har det varit dags för en förändring hos Socialdemokraterna en làng tid, det handlar om att lyssna pà väljarna och arbeta för sina väljare. Jag skulle kunna vara beredd pà att gà tillbaka till socialdemokratin om det var sà att Nya Socialdemokraterna skulle ligga i allmänhetens intresse att starta en ny folkrörelse, ett nytt socialdemokratiskt parti. Jag tror inte att socialdemokratin är förlegad, men jag ser att SAP har förlorat fotfästet.

Men ni fàr gärna skriva ner era tankar i kommentarsfältet, det skulle vara intressant.

Annonser