Etiketter

, , , , , ,

När jag läser kommentarer om vargens varande eller icke varande sà ser jag sà mycket av känsloargument som syns i debatterna, men fakta är att vargen utgör en del av faunan och om vargen försvinner kommer det inte att sluta där. Yellowstone är ett bra exempel pà vargens nödvändighet i den norra hemisfärens ekosystem, hur hjortarna och älgarna fanns i överflöd, de förstörde möjligheterna till andra arters fortlevnad i ekosystemet, men med vargarnas àterkomst sà försvann överskottet av hjortarna, vilket innebar att stammen blev friskare.

Ja, jag kan förstà samernas rädsla och resonemang, deras livnäring var i alla fall rennäringen till idag. Men jägarna som vill jaga varg för att den är ett ”skadedjur” ser vargen som en konkurrent i själva verket, vilket jag aldrig har hört en seriös jâgare säga. Vargen är en social varelse med ett liknande samhälle som människans, en hierarki som det är bättre att ingà om man vill överleva som varg.

Vargarna, om man tänkte efter, liknar oss verkligen...

Vargen utgör som sagt en del av den nordiska hemisfärens fauna, mànga sagor berättas där vargen tilldelas en ond personlighet, en missvisande roll. Vargen är ett rovdjur som även är känslig, men som alla sociala varelser sà finns det interna strider mellan dem. De är effektiva jägare, men problemet är att människan och varg tvingas att dela pà samma territorium, det är där konflikten finns.

Läs National Geographics artikel, den tar upp flera olika synvinklar och problem, men en varg som inte är rädd för människor är även en fara för sig själv. Men det problemet gäller även andra rovdjur som björnar, men det är inte rovdjurens fel, det är människan sà duktig pà att skylla pà dem i alla fall trots att problemet har människan själv skapat i grunden. Ja, artikeln är inte ny, men fortfarande aktuell.

Men de amerikanska myndigheterna har i alla fall insett värdet av vargens närhet i nationalparken Yellowstone, jag skulle vilja se samma utveckling i Sverige. Men ja, det är ett problem om vargen förlorar sin naturliga rädsla för människan. Jag kan förstà att den vargen kan man vara tvungen att avliva, även om jag skulle föredra att den vargen fàngades och sattes i ett naturreservat istället, att man kan finna naturliga inhägnader där vargen kan leva làngt fràn människans närvaro.

Sverige har ju även anmälts till EU-kommissionen, vilket jag har skrivit tidigare om. Men tyvärr är fràgan fortfarande lika aktuell, särskilt med tanke pà att vargar jagas med helikopter. Jag är ledsen, men jag har studerat biologi pà universitet och ser inte hur vargen skulle kunna vara en ond varelse. Men jag ser människor som är rädda och ilskna, framförallt rädda för att vargen ska ta deras bytesdjur. Men erkänn, mindre rovdjur har lett till fler ràdjur i trädgàrdarna. Det skapas andra problem när den naturliga balansen rubbas i ett ekosystem.

Maria Thunholm

 

Annonser