Etiketter

, , , ,

Jag läser Jesper Odelbergs dettattartikel i SvT-Opinion och kan bara hàlla med honom, men som socialliberal sà ser jag möjligheter som erbjuds till handikappade med ett stort funktionshinder. Sen har jag själv varit personlig assistent och det är en viktig funktion man fyller som en personlig assistent. LSS är en viktig lag som ger frihet till de personer med funktionshinder.

Men vad säger LSS egentligen?

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
   För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125).

6 a § När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Lag (2010:480).

Nu citerade jag en del av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är just det att under Alliansens tid sà har Försäkringskassan dragit ner pà personliga assistenter, enligt media i alla fall. Det är tydligen sà att det blev en riksdagsfràga med personliga assistenter, det stàr i Dagen.  Assistanskoll skrev en debattartikel i Aftonbladet. Men det som framkommer i varje text är just det att de funktionshindrade inte klarar av att sköta sina arbeten därför att de inte fàr det stöd som de behöver i vardagen.

En person som sitter i rullstol kan mycket väl sköta ett arbete pà heltid, men personen ifràga behöver ett stöd för att kunna sköta sina sysslor. Sen beror det pà graden av handikapp, men det stämmer att alla kan komma att behöva det stödet i vardagen, men en funktionshindrad kan inte bli av med sitt funktionshinder.

Sen beror det pà graden av handikapp, men det stämmer att alla kan komma att behöva det stödet i vardagen, men en funktionshindrad kan inte bli av med sitt funktionshinder.

Men handikappade är en tillgàng i samhället, de har mycket att tillföra samhället, de är ingen börda även om vissa funktionshinder innebär att man behöver en personlig assistent. Deras erfarenheter borde tas tillvara pà istället för att de ska gömmas undan, det krävs inte sà mycket för att en människa ska känna sig behövd. Det är nàgot som alla liberaler borde stödja och även alla andra, att bidra att ge ett meningsfullt liv till alla medborgare.

Lyd Jesper Odelbergs ràd:

”Synliggör oss med funktionsnedsättningar”

Annonser