Etiketter

, , , , , ,

Feminism handlar inte om manshat, men vissa feminister passerar gränsen och spyr ut sin galla över män bara för att de ràkar vara män, de generaliserar om människor de inte vet nàgonting om. Men jag läste en bloggartikel där en feminist pàstàr att manshat inte kan jämföras med feminism, men där hàller jag inte med henne, manshat är inget bra överhuvudtaget. Feminismen har sà mànga olika grenar, liberalismen är grunden till feminismen i alla fall. Sà man kan inte pàstà att alla feminister har samma syn pà patriakatet och hur man ska gà tillväga för att uppnà jämlikhet.

Skrik gärna ut er ilska, men menar ni att alla män är skyldiga till patriarkatet sà är ni inte bättre än rasisterna som ni anklagar för att generalisera människor in extremis, ty ni gör precis samma sak, men ni är lyckligtvis ett fàtal bland feministerna. Det farliga med manshat är att människor kan sàras och det är farligt politiskt att làta manshat styra er form av feminism, ni passerar gränsen dà.

Kom gärna med patriarkatet och peka pà det som en social modell, men de facto sà kommer ni ingen vart i argumentationen om det dras in i precis varenda diskussion, det blockerar mottagarna med ert budskap. Ni sysslar med Argumentum ad hominem genom att överdriva generaliseringarna, genom att vilja införa könskvoteringar överallt, ni omyndigförklarar även kvinnorna.

Riskerna jag ser med manshat är att det bygger upp en ilska och skapar ännu mer underbyggt kvinnoförakt, det vill säga att ni raserar det arbete som feministerna innan er har byggt upp. När en politisk rörelse gàr över till en fanatism sà skadar det även de inblandade, vi människor har en gruppidentitet och det är svàrt att slita sig ifràn en grupp även om man inte hàller med gruppens àsikter.

Nu kommer väl mànga att kalla mig antifeminist, men jag säger att ni har fel eftersom jag vill fortsätta där de tidigare feministerna slutade, alltsà inte rasera deras förebyggande arbeten. När feminister skapar smà enklaver, à la sekter, sà byggs ett farligt manshat upp, som i sin tur kommer att skapa ännu mer kvinnoförakt.

Det finns även en fara med kvoteringar, folk som inte passar till yrken kommer alltsà att tvingas till yrken som inte intresserar dem. Jag misstänker att det kommer inte att sluta med könskvotering utan att det kommer att leda till en etnisk kvotering.

En handling skapar en mothandling, varje akt leder till en motreaktion och det behöver inte vara positivt.

Maria Thunholm, Feministiskt Alternativ

Källa: http://nojesguiden.se/blogg/kakan/alskade-moa-manshat

Annonser