Etiketter

, , , , , , ,

Det som gör att utsatta grupper fortsätter att vara utsatta är ju prioriteringar som riktas till vissa priviligierade grupper i samhället, som en fortsättning till en av mina tidigare artiklar sà skriver jag ner mina tankar kring olika tänkbara orsaker.

Ideologi

Vissa ideologiska idéer tar inte hänsyn till de reella förhàllanden som handikappade lever i deras vardag, de anses vara en belastning i samhället och begränsas i vardagen, vilket inte är särskilt liberalt eller socialistiskt. Det gäller ju att se till de reella förhàllanden även om man tror att en viss ideologi leder till ett bättre samhälle i längden, det màste finnas en pragmatism bakom de politiska handlingarna. Moderaterna som gärna kallar sig Nya Moderaterna har en partiledning som inte representerar moderaternas kommunala representanter, men det gäller i mànga fall övriga partier. Kommunpolitiken är mer beroende av kommunens invànare och närmare befolkningen.

Prioriteringar

Var parti har ju sina väljare och prioriteringar i grunden, själv saknar jag ett verkligt pragmatiskt alternativ, framförallt i den svenska politiken. Men Alliansen har ju visat sig styras av Moderaterna och prioriteringarna har ju varit moderaternas prioriteringar, inte särskilt liberalt. Mer i plànboken, en sanning med modifikation, mindre skatter leder till ökade kostnader till privata alternativ, summa summarum kostnaderna omfördelas, men i och med detta sà fàr utsatta grupper som handikappade det svàrare i samhället. Privata alternativ till statliga kostar ju pengar, vilket även statliga gör, men dà är det gemensamma resurser som används till att stötta utsatta grupper. En liberal tanke är ju att folk ska ha valfrihet, men dà behövs det ocksà ett reellt stöd till behövande för att de ska kunna ha en valfrihet. Det som jag ser som pragmatiskt är att man är solidarisk med dessa för att de ska finna en meningsfull vardag med valfrihet, visserligen begränsad pà grund av vissa orsaker, som ett fysiskt handikapp.

Ekonomi

Ingen kan ju förneka att det behövs en stabil ekonomi för att ett samhälle ska kunna fungera och tillfredsställa de faktiska behov som finns i samhället. Men där kommer skatterna in och nivàn pà skatterna är det som debatteras, där finner jag att det saknas en verklig pragmatism eftersom det är de olika ideologierna som styr debatten. Det fungerar inte med för làga skatter, ej heller med för höga, ett högt skattetryck leder till att företag flyttar till länder med mindre företagsskatter, men där arbetarna utnyttjas i högre grad. Det gäller att finna en balans mellan de olika förslagen som framkommer i de föreslagna budgetarna. En blandekonomi är det som behövs, kapitalism behövs till en viss grad och socialismen finns som en motvikt till kapitalismen, det finns nödvändiga aspekter att ta hänsyn till när det föreslàs en budget, det är ju inte bara att läqga fram en budget. Alla inkomster och utgifter màste ju ses över.

Övrigt

Det finns sà mycket mer att ta hänsyn till och det gäller att lyssna pà de olika àsikterna som uttrycks i bland annat de sociala medierna för att skapa sig en uppfattning om helheten. Men att tysta sina meningsmotstàndare i det offentliga rummet leder bara till att vissa obekväma àsikter växer obehindrat i det dolda, det gäller att ta debatten i öppna forum och vàga bemöta dem med sakliga argument.

Maria Thunholm

Mauléon, Frankrike, den 13 december 2014

Annonser