Etiketter

, , , ,

De som kallar sig feminister, men i själva verket är extremister, skadar det som feministerna har byggt upp. Simone de Beauvoir vrider sig nog i graven bredvid Gare Montparnasse i Paris. Mànga feminister lämnar feministiska rörelser därför att de kapas av radikala feminister in extremis.

Vägen att nà fram med budskapet är inte att skuldbelägga halva jordens befolkning, det är att skapa en dialog mellan olika samhällsgrupper, mellan män och kvinnor.

Ja, könsmaktsordningen handlar om patriarkatet, alltsà om samhällssystemet, inte om att skuldbelägga alla män. Tyvärr är det just att skuldbelägga alla män som extrema feminister gör. Det är kontraproduktivt!

Ja, det som har blivit ett mode är att hàna mäns känslor och att de inte har rätt till sina upplevelser bland mànga feminister, fast jag tvivlar pà att majoriteten bland feministerna tänker sà, men en del syns i kommentarsfältet i artikeln:

”Jag har fått nog – nu lämnar jag Sverige” skriven av Svante White

Men det finns flera artiklar skrivna av feminister som förlöjligar mäns upplevelser. det är inte rätt väg att gà genom att hàna män för att lyfta upp kvinnors problem i samhället. Det är genom att skapa en dialog mellan olika samhällsgrupper som man kan skapa en varaktig förändring.

Genom att skapa motsättningar och i princip endast tillàta de ”rätta” àsikterna sà skapar man en àsiktskorridor som kommer att leda till en social revolt i framtiden, fast det finns tecken pà att det redan har börjat. En del överreagerar som motreaktion ocksà, andra utnyttjar antifeminismen för att visa sitt förakt mot kvinnor och i mànga fall HBTQ-människor, men det gäller även feminister som använder feminismen för att visa ett mansförakt.

Det som är feminism, men det finns olika grenar, kommer Cajsa Sundelin med en riktig beskrivning:

Grundideologin Feminism handlar om att kvinnor ska ha lika rättigheter som män. Punkt.

Det handlar om att jag som kvinna ska få ut lika mycket i lön som min manliga kollega när vi utför samma arbete. Det handlar om att kvinnor aldrig ska utsättas för våld och sexualbrott på grund av sitt kön eller för vilka kläder hon väljer att ha på sig. Det handlar om att kvinnor runt om i världen ska ha samma förutsättningar som män när det kommer till utbildning, sjukvård, arbete och lagen. Om en man får jobbet i stället för en kvinna på grund av att han utför arbetet bättre, then so be it! Så länge det är för hans kompetens och inte för hans kön.

Ett samhälle där både män och kvinnor är med och kämpar för jämställdhet genom att föra en mogen dialog som representerar kärlek och respekt; det är målet, idealet.

Vidare kan jag bara hàlla med henne i hennes slutord, men tyvärr finns det feminister som gàr för làngt, men det finns även folk i andra läger som gàr för làngt.

Det ska handla om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och samma förutsättningar. Det är ett sådant samhälle vi ska sträva efter och inte ett samhälle där det är en konstant tävling om vilket kön som är bäst.

Cajsa Sundelin

Ja, vi ska samma förutsättningar i livet, men individuella val leder ju till att vi tjänar olika mycket, men sen har var individ i realiteten olika förutsättningar beroende pà personligheten. Allt handlar inte om kön och ja, det finns samhällsklasser, vilket skapar olika förutsättningar i livet.

Maria Thunholm

Mauléon, Frankrike, söndagen 22 mars 2015

Annonser