Etiketter

, , , , , ,

Antifeminism

Det florerar heta debatter mellan feminister och så kallade antifeminister på Internet, på de olika grupperna så bråkas det om vad feminism egentligen är. Men vi vet alla vad feminism handlar om att lyfta fram kvinnors problem i samhället och lösa dem, vilket även gynnar män i slutändan. Men det är inte som är problemet i grunden, det är att vissa feministiska grenar får mer utrymme än andra och det skapar en oro bland folk. Sök på feminism och man får reda på att det finns två stora grenar, likhetsfeminism och särartsfeminism, sen finns det splittringar i var gren som man undersöker. Det är fullständigt normalt att det finns olika åsikter i en politisk ideologi.

Det har skett mycket sedan den franska revolutionen 1792, besvikelsen att kvinnorna inte fick den plats som de förtjänade skapade den feministiska rörelsen, jag anser inte att det är en vänsterrörelse, men en rörelse som är tvärpolitisk, olika feminister har olika lösningar för att nå jämställdhet. Men någonstans på vägen så skapades det interna konflikter, det skapades ett samhällsklimat där ett visst ”manshat” tilläts cirkulera och accepteras som en slags norm, vad manshat är en annan sak, men inget hat är nyttigt och det skapar bara ännu mer motsättningar, framförallt om man arbetar för alla människors rättigheter. Jämställdism skapades som en motvikt, antagligen som en protest för att män kände att deras rättigheter ådosattes.

Jag har tagit del av mäns upplevelser, hur de åsidosätts som föräldrar av de sociala myndigheternas representanter som ska vara neutrala och ta tillvara på barnens intresse i vårdnadstvister. Det är inte så enkelt att barnen alltid har det bäst hos mamman, det måste tas från fall till fall. Men det är ju där som många män har blivit orättvist behandlade, det har skapats en ilska som hade kunnats undvikas om socialassistenterna hade kunnat vara opartiska i tjänsten, nu påstår jag inte att det alltid är så, det handlar bara om de personer som har berättat om det. Fast jag ser hur barnens intresse åsidosätts där.

Så vad handlar antifeminism om egentligen?

Det som syns är att antifeminism är en protest mot en alltför radikal feminism som råder enligt de som har anslutit sig till den ”antifeministiska” rörelsen, jämställdism och ekvalism framförallt. Men är de egentligen mot det som feminism handlar om? Nej, inte om man ser till att de faktiskt säger att män och kvinnor ska ha samma rättigheter i samhället. Det hela byggs på en ilska, en orättvis behandling som hade kunnat undvikas om bara fler feminister hade tagit debatten med ”antifeminister” mer seriöst och sakligt utan att ta till känsloargument. Det är känsloargumenten som dödar en saklig debatt om feminismen, känslorna tar över med andra ord och det som hade kunnat vara en givande debatt blir aldrig av.

Mitt tips till både feminister och ”antifeminister” är att lyssna på varandras faktiska argument, det finns en orsak till att antifeminismen tar plats och den byggs på en social rädsla som har lett till en onödig ilska. I slutändan så är alla för ett rättvist samhälle mellan könen, det märker man om man vågar ta debatten oavsett vad man titulerar sig som.

Jag har den största respekt för dig, Gudrun Schyman F!, men du måste våga sätta dig ner och lyssna på vad en antifeminist faktiskt har att säga och det gäller även andra feminister. Det skulle öppna upp debattklimatet och många onödiga konflikter skulle lösas.

Maria Thunholm

Före detta styrelseledamot hos Homosossarna nuvarande HBT-sossarna

Annonser