Etiketter

, , , , ,

Jag är med i en fredsrörelse som arbetar med fred i Mellanöstern, det hela började med att jag blev fadder till en flicka i Gazaremsan, hennes pappa hade blivit dödad av israeliska soldater. Hon heter Hanan och vill bli läkare. Det som slog mig först var det som media visade, Israel har begått folkbrott, men det är inte israelerna man får lov att kritisera, det är de folkvalda politikerna. Saken är den att jag blev så känslomässigt engagerad att jag inte såg att det fanns folk som betedde sig illa på båda sidorna. Sen har jag lärt känna israeler som har visat ett missnöje mot hur palestinier bemöts, israeler som samarbetar med palestinier för att bygga broar mellan folken.

Hevenu Shalom Aleinu – Fred uppå er

Ma ana ajmal mijn Salam – Freden är det vackraste vi har

Den första frasen är på hebreiska och den andra på arabiska, nu är det inga språk som jag kan säga att jag behärskar, översättningarna är litterära. Men det är från en sång som en grupp bestàende av israeler och palestinier har gjort för att visa att fred mellan dem är möjligt. Det är synd att dessa fredsarbeten ska döljas i media, det som säljer lösnummer är ju våld och misär, men ibland behöver man lyfta fram det osynliga fredsarbetet på plats. Det går inte att förneka att Mellanösternkonflikten väcker känslor, ofta in extremis, de facto så måste fredsarbetet börja med folket, inte med regeringarna. Det är så mycket känslor som väcks och framförallt så ska alla överbevisa varandra, men det som vi glömmer är att fråga dem som bor i Mellanöstern om hur de upplever Mellanösternkonflikten.

Hur ska en fred uppnås i Mellanöstern?

Jag har inget enkelt svar, men det som fungerar i det långa loppet är att börja arbeta med folket, gynna de projekt som finns för att bygga kulturella broar mellan folken. Det är bra att Palestina erkänns som stat, vilket ger dem ännu mer ansvar att se till folkets bästa. Det är en tvåstatslösning som gäller i första hand i alla fall, många sårade känslor på båda sidorna. Jag ser en möjlighet till en varaktig fred, men det är inte uppifrån den kan komma. Det är dags att lyfta fram de fredsrörelser som gör ett enormt arbete i Mellanöstern, visa hur judar, kristna, muslimer, beduiner, araber och andra samarbetar för att skapa en varaktig fred. Ja, ni kommer att finna en del excentriska personer om ni söker, men budskapet är att fred är möjligt.

Hur många känner till den internationella fredsdagen den 21 september?

Jag är med i en fredsrörelse som heter Peace One Day, skapad av Jeremy Gilley för att finna en icke-vålds lösning i konfliktfyllda länder och regioner. Jag utmanar er att bilda fred den 21 september med en person som ni länge har haft en konflikt med, ty för att skapa en varaktig fred börjar med er själva. Det är tillsammans vi kan skapa fred i världen genom de små stegen. Man får lov att möta främlingen, lära känna den personen från ett främmande land och kultur, det vill säga se människan som går där. Det som man oftast upptäcker är att man är inte så olika i grunden.

Jag är inte socialdemokrat nu, jag är en representant för Peace One Day i den här texten, ty jag tror på människan, hon är kapabel att förändra sig till det bättre. Det gäller att se möjligheterna hos människan, men det börjar med er själva, så ta det lilla steget nu. Gör en försoning med en som du har en konflikt med den 21 september eller vad som helst. Min resa till den här insikten har varit lång och känslorna har svallat, men jag är där nu och ser människan bakom åsikterna, rädslan och annat som hindrar en att leva i fred. Jag har inte förlorat hoppet inom mig, det finns där som en drivande kraft. Jag ser fram emot den internationella fredsdagen den 21 september och hoppas på att jag får se positiva budskap från Sverige.

Hevenu Shalom Aleinu – Ma ana ajmal mijn Salam

Peace One Day – Fred en dag – La paix un jour

Maria Thunholm

Peace One Day

http://www.peaceoneday.org/

Annonser