Etiketter

, , , , , , , , ,

En colère

Kul bild

SD skriker Sveriges största parti, men Yougov är inget att lita pà, ty det förändrar ju inte mandatfördelningen i Riksdagen. Men det ger olyckliga tendenser inför nästa val, det finns en risk att SD hàller sig kvar bland de tre största partierna i vilket fall som helst. Det är dags för övriga partier att rycka sig kragen, framförallt för Socialdemokraterna och Moderaterna. Problemet är att det finns inte längre en tydlig skillnad mellan höger och vänster vilket gynnar Sverigedemokraterna.

Stina Morian menar att det var längesedan politik handlade om vård, skola eller omsorg.

– Politiken har de senaste åren handlat om integration, invandring, flyktingar och tiggare. Och jag tror att ganska många blandar ihop begreppen och tycker att allting är samma sak. Där har de traditionella partierna helt misslyckats med att föra debatten i sin egen ringhörna.

Att siffrorna i Yougovs mätning skulle hålla i sig till nästa val tror hon inte – men menar att det är troligt att SD skulle kunna bli Sveriges näst största parti.

– Det är ett kapitalt misslyckade från både S och M. Det är en misstrosförklaring till alla andra partier än SD. Om de vill klara den här debatten måste de ta sig i kragen och fundera på hur de ska göra, det funkar inte att befinna sig i samma ringhörna.

– Klart att var fjärde svensk inte är rasist eller vill slänga ut invandrare, men däremot vill man röra om i grytan och att de andra partierna ska lyssna på deras oro. 

Hur ska man kunna minska väljarstödet till SD?

Börja med att vara kritisk mot undersökningen i Youguv, det är inte en traditionell opinionsundersôkning och det säger även Lars Gylling, kommunikationschef hos Youguv.

Torbjörn Sjöström har tidigare skrivit ett debattinlägg i DN om hur en felaktigt genomförd undersökning kan bidra till ett missriktat fokus i samhällsdebatten. Han framhåller att en opinionsundersökning måste använda sig av slumpmässiga urval för att vara representativ och tillförlitlig och alltså inte använda sig av så kallade självrekryterade urval.

Med hänvisning till en Novusundersökning skrev han då att SD-väljare är överrepresenterade i självrekryterade paneler, vilket är någonting han i dag påpekar borde tas i åtanke när medier beställer undersökningar baserade på självrekryterade webbpaneler, som YouGov. 

– Om du i princip står i kö och vill säga din åsikt borde man se en varningsflagga – varför vill just de här personerna säga vad de tycker? 

Lars Gylling, kommunikationschef på Yougov, framhåller för Expressen att deltagarna inte enbart anmäler sig själva, de rekryteras också via annonser och telefon. Siffrorna bearbetas och är inte otillförlitliga, säger han. Novus Torbjörn Sjöström poängterar att även annonsrekrytering är självrekrytering.

– Och telefonrekryteringen är jag säker på står för en väldigt liten del, säger han. 

Ja, en normal tanke är ju pà hur själva undersôkningen gàr till för att fà fram resultatet. Man fàr lägga till faktorn att det finns en överrepresentation bland deltagarna till fördel för SD. Men i övrigt gäller det att vara kritisk mot alla opinionsundersökningar, möjligtvis kan man jämföra flera olika opinonsundersôkningar som är aktuella för att fà fram ett trovärdigt resultat, en enda opinionsundersôkning är missvisande i och med att det kan finnas en överrepresentation.

Maria Thunholm

Annonser