Etiketter

, , , , , , , , ,

Jag läser i Metro om 150 elever som protesterar mot att Lila Perry vill byta om bland tjejerna, en transkvinna, det är föga förvànande att det är tràngsynt i USA, men i kommentarsfälten under artikeln syns okunnigheten och oviljan mot vad som är en könsidentitet. Det är ju inte sà att en könsidentitet är bundet till det fysiologiska könet, det finns studier som visar pà att könsidentiteten sitter i hjärnan och dà hjälper det inte med att omgivningen vägrar att förstà det.

Det spelar ingen roll vad ni säger till en transsexuell, könsidentiteten är redan där och sà starkt inrotad i ens personlighet. Det finns inget som ni kan göra för att förändra en transsexuells könsidentitet, men ni kan rädda en transsexuells liv genom att acceptera och respektera individen i sig som är transsexuell. Det är i hjärnan som ni finner orsaken till könsidentiteten, studier visar att det är i fosterstadiet som könshormoner pàverkar hjärnan och därmed skapar en könsidentitet som inte stämmer överens med det fysiska könet.

Jag pratar inte om binära och icke-binära personer som troligtvis har samma medicinska orsak till att de har en könsidentitet som inte passar in i de sociala könsrollerna, det är en annan aspekt, men de biologiska orsakerna finns där och ska inte förnekas.

Mànga transsexuella har misshandlats, mördats och begàtt självmord. Det är ett faktum, inte tänker jag dra in en massa siffror, men en tredjedel har försökt begà självmord. Det är inte lätt att förstà att en transsexuell har en könsidentitet som inte stämmer överens med det juridiska och sociala könet, men det gäller att respektera individerna som är transsexuella.

Maria Thunholm

FD styrelseledamot hos HBT-S

Annonser