Etiketter

, , , , , , , , , ,

Vem har missat att regeringen har tagit ett svàrt beslut? Ingen, men Anna Kinberg Batra (M) ville stoppa flyktingarna, men Stefan Löfven (S) och Asa Romson (Mp) införde kvotflyktingar, tillfälligt visserligen. En del tror att det kommer mer bàtflyktingar till Sverige, fast det är ju inte sà att Sverige ligger bra till, det skulle vara att flyktingarna passerade via Volga, men jag tvivlar pà att Putin skulle hjälpa dem. Tonen har hàrdnat gentemot flyktingar, det handlar om människor som flyr och vi i Europa har länge utnyttjat dem, använt deras naturresurser.

Det gnälls mycket för att Romson grät i TV, det var ett beslut som stred mot det som hon kämpade för, hon vàgade ta beslutet trots att det stred mot hennes principer. Stefan Löfven var inte heller sà glad, men det är bara Romson som det gnälls pà i princip, pà en personlig plan. Stefan Löfven slipper det personliga, redan där ser jag en skillnad pà hur de behandlas.

Vad händer egentligen med SD? De fortsätter med motioner som saknar verklighetsförankring och ingen bryr sig, det är nog tack vare att övriga partier tar tag i flyktingfràgan och SD är överflödiga i det fallet för mànga. Är det kanske början till slutet för SD? Jag tvivlar, de kommer att försöka utnyttja situationen. Men för att deras inflytande ska minska i längden sà màste de andra partierna fortsätta att ta tag i invandringspolitiken. Fast nog är det tyst om SD just nu, enbart de gamla nyheterna tas fram.

Regeringen tar ett beslut som gör ont, samtidigt försöker SD utnyttja det.

Var det nödvändigt? Jag antar att beslutet var nödvändigt för att se över rutinerna, men EU:s medlemsstater borde verkligen dela pà flyktingmottagandet. De fattigaste länderna borde fà ett ekonomiskt stöd för att klara av det, barnfamiljer flyr och drunknar. Självklart ska Europa hjälpa flyktingar och EU gör det som SD säger att de vill göra, det sker hjälp pà plats. Sen finns det texter om de mänskliga rättigheterna om flyktingars rättigheter, men deras rättigheter verkar inte tas pà allvar.

Det är ju inte sà att de problem som finns ska negligeras av de politiska partierna, men de ska lösas praktiskt och det kommer aldrig att fungera sà länge man sparkar pà flyktingarna. Flyktingarna behöver en trygghet för att skapa sig nya liv, förhoppningsvis fà möjligheter att àtervända till hemlandet och de bär med sig trauman. Deras ärenden ska behandlas snabbt och ska inte bli utvisade när de har skapat sig ett liv i Sverige, särskilt inte när de har barn som gàr i skolan.

Maria Thunholm

Annonser