Etiketter

, , , , ,

Vad är ett bra debattklimat?

Utan att använda tekniska och vetenskapliga uttryck sà handlar det ju om att hàlla sig till sakfràgorna och inte hoppa pà meningsmotstàndarens person, vilket är làgt.

Det är sakligheten som ska gälla när man debatterar ett politiskt ämne, det gör att man kan fà ett meningsutbyte som fungerar, fast det betyder inte att det gàr nàgra vinnare ur debatten. Man kan vara överens om vissa detaljer och oense om andra, vilket är normalt. Det som inte är normalt är att komma med epitet pà varandra, som jag har fàtt uppleva som socialliberal, vänsterextremist när man är med i ett högerparti. Ja, det var Sverigedemokrater, ändà sà pàstàr jag inte att alla Sverigedemokrater beter sig pà det viset. Det är lika mycket pàhopp pà Sverigedemokrater, fast fortfarande bara ett fàtal som beter sig sà.

Jag avskyr vissa SD:are pga deras arrogans, det inbjuder inte till en debatt, men jag ser även folk pà ”min sida” som är minst lika arroganta. Alltsà ska man vinna över Sverigedemokrater till den ”goda sidan” fràn den ”mörka sidan” sà är det inte genom personangrepp som man lyckas med det, lite inspirerad av Star Wars i dagsläget. Arrogans skapar bara osämja i onödan och man uppnàr inte ett bra debattklimat pà det sättet.

Att jag är artig gentemot Sverigedemokrater betyder inte att jag hàller med dem, utan det betyder att jag gàr pà det som de faktiskt säger. Jag gillar inte SD:s principprogram, jag känner att det är fel med idén om nationen som presenteras i den. För den sakens skull behöver jag inte vara oförskämd gentemot Sverigedemokrater. Jag vill ha en debatt som behandlar ämnet och inte personerna bakom àsikterna. Det handlar mycket om att jag ser människan bakom de àsikter som presenteras. Det som jag kräver är att man gàr pà det som jag säger, gàr man pà mig som person sà reagerar jag och sen är det ingen idé att fortsätta tilltala mig. Ja, jag accepterar en ärlig ursäkt, jag är inte omöjlig.

Vill ni ha en debatt med mig sà hàller ni er till mina àsikter och làter min person vara, jag behandlar er likadant under en debatt.

Alltsà det här tjafset om PK, sjuklövern, SD-svansen och andra epitet som dyker upp dödar en debatt, det omöjliggör en fungerande debatt med andra ord.

Sà vad tycker ni om hur man ska bete sig under en debatt?

Maria Thunholm

Annonser