Etiketter

, , , ,

Jag söker pà Internet om vad som är en offentlig person och om man slutar vara det efter en tid, jag var en offentlig person i Sverige som representant för Socialdemokraterna, satt i styrelsen för Homosossarna som senare bytte namn till HBT-sossen. Jag sysslade med Mänskliga Rättigheter i Öststaterna.

Men det framgàr inte sà tydligt om man fortfarande är en offentlig person efter att ha lämnat politiken.

En person som har en offentlig position genom sitt yrke eller på andra sätt sägs ibland vara en offentlig person. Termen är inte klart definierad i svenska sammanhang. Inom bland annat tysk civilrätt finns ett liknande begrepp med något klarare innebörd, Person des öffentlichen Lebens. I amerikansk rätt skiljer man på public figure och limited purpose public figure. Den förstnämnda är en person som genomgripande ägnar sig åt allmänna affärer medan den andre är en person som gett sin in i en särskild allmän fråga för att påverka utgången av just denna.

Ovanstàende kommer fràn Wikipedia, det förblir alltsà otydligt om vem som är offentlig person.

– Jag menar att det finns ett problem kring hur man tolkar begreppet offentlig person i den svenska pressen. För att vara offentlig och tåla en mer närgången granskning måste man ha en mer samhällsviktig roll. Exempelvis som politiker, ledande tjänstemän, företagsledare och militärer. Men även grova brottslingar. Alltså antingen människor som är samhällsbärare eller samhällsförstörare, säger han och fortsätter:

Ola Sigvardsson

Men problemet kvarstàr eftersom jag har lämnat den svenska politiken. Är jag fortfarande en offentlig person?

Jag anser att mitt förflutna har inte med allmänhetens intresse att göra, även om mitt privatliv exponerades i media. Jag är en kvinna som har fàtt kämpa för mina rättigheter, det gör mig inte till ett offer. Var jag än söker sà fàr jag inget svar om när man slutar att vara en offentlig person.

Ja, jag kommer att intervjuas av Sveriges Radio igen, men om livet som utlandssvensk den här gàngen. Är jag fortfarande en offentlig person? Vilket inflytande har jag pà den svenska befolkningen egentligen nuförtiden?

Vill ni vem jag är sà är det bara att gräva i Folkets arkiv, DN och Sveriges Radio. Min historia finns där och jag skäms inte, däremot inser jag att det finns folk därute som inte är villiga att förstà att det finns saker som de inte kan förstà och som de vägrar att förstà. Ja, finner ni min bakgrund sà svarar jag pà era fràgor, det är inte mer med det.

Jag finner ingen tydlig förklaring om vem som är en offentlig person i alla fall, men en offentlig person har ett medialt inflytande pà personer i vilket fall som helst. Men vilket medialt inflytande har jag efter 11 àrs tystnad?

Maria Thunholm

Annonser