Etiketter

, , , , , , , , ,

Genom att lyssna pà P4 Sörmland om ID-kontrollerna sà känns det som om det är snarare de vanliga medborgarna som kommer att straffas den 4 januari 2016. Flyktingarna kommer fortsätta fly, sen kommer det kanske flyktingsmugglare som kommer att utnyttja situationen.

Det här leder oundvikligt tanken till Calais, Frankrike, där flyktingar försöker med alla medel ta sig till England. Situationen är ohàllbar och det kommer nog att bli likadant i Danmark. Flyktingarna kommer att med alla medel gömma sig bland lasten i lastbilar, vilket leder till skadegörelse av material som àkerierna är beroende av.

Stefan Löfven (S), som före detta socialdemokrat màste jag säga att beslutet är helt fel och kommer att leda till fler desperata gärningar. Ni i regeringen lägger ansvaret pà Danmark istället för att se till att följa EU:s egna stadgar. Ja, det behövs ett ökat gemensamt hanterande av flyktingarna inom Europa, ett bistànd kanske vore en idé för att se till att EU:s medlemsstater tar ett gemensamt ansvar för att se till flyktingkonventionen efterföljs. Men ärligt talat, är det här beslutet verkligen sà genomtänkt?

Inte för att skrämma àkerinäringen, men risken finns att flyktingar kommer att försöka gömma sig bland lasten i lastbilar. De som har flytt och inte har nàgot annat val kommer inte att hindras av ID-kontroller.

Ska det vara ID-kontroller sà kan ju EU skicka agenter som sköter det vid gränsen till EU:s yttre gränser, sen skulle det kunna vara en kvot som styrde var flyktingarna skulle placeras. För att det ska kunna fungera sà màste EU:s medlemsstater gemensamt agera och som jag skrev bistànd till de fattiga länderna för de kostnader som flyktingarna innebär.

Situationen som Köpenhamn kommer att fà uppleva är den som de boende i franska Calais redan upplever. Ring och fràga de boende i Calais om hur deras vardag ser ut, herr Stefan Löfven. Lastbilschaufförerna kan även vittna om hur deras vardag ser ut när de ska ta tunneln till England, milslànga köer med risk för att flyktingar gömmer sig.

Sà nu ber jag dig att undersöka situationen i Calais, gör gärna en ny värdering av regeringens beslut efter att ha pratat med de boende i Calais och de lastbilschaufförer som passerar där, Stefan Löfven (S).

Maria Thunholm

Fd styrelseledamot hos dàvarande Homosossarna (HBT-sossen)

Annonser