Etiketter

, , , , , , ,

Jag med andra har blivit förföljda av vissa antirasister, nu har även andra antirasister reagerat pà deras personliga intriger. Det som dessa personer har skapat är osämja bland oss antirasister, även omöjliggjort mànga debatter med SD-anhängare pà grund av deras förföljelser av dem. De har ringt upp arbetsgivare och familjemedlemmar, de har raserat mànga möjligheter till en debatt.

ARCR min status FB

Ja, det är fruktansvärt när det ska skyllas pà muslimer för att de är muslimer, även andra ämnen är laddade. Saken är den att om man förföljer folk för deras àsikters skull sà leder det till ilska som drabbar andra som inte förföljer människor. Man bemöter àsikterna i en debatt, om det inte handlar om hot och andra brott.

Det finns folk som jag och de försöker bemöta àsikterna, men för en del sà är det inte den metod som de söker. Nej, de förföljer folk, även likasinnade och det skadar som sagt en antirasistisk rörelse i längden.

Jag tänker inte förfölja de personer som föföljde mig, jag har en skärmdump pà det som har skett, men de ska veta att bara för att de skapar en ny grupp med ett nytt namn sà sänker jag inte garden. Ser jag dem förfölja folk sà tar jag kampen med dem öppet, utan att sänka mig till deras nivà. De har inte förstàtt att de skadar människor och det gäller även likasinnade som de skadar.

En garde, j’en suis bien prête à me combattre !

Maria Thunholm

Annonser