Etiketter

, , , , , , ,

Vad var ARCR?

Antirasistiska cyberrörelsen hette den i alla fall, som idé tycker jag att det är bra att det finns en mötesplats för antirasister. Fast det var ingen antirasistisk cyberrörelse, det var en liten grupp människor som förföljde oliksinnade och andra som delade deras syn, men inte deras metoder. Jag var en av dem som förföljdes av den inre kärnan för att jag inte höll tyst när de startade drevet mot De Fria och Carl Norberg, jag har haft mina duster med den herren, fast tänker inte delta i nàgot drev mot honom. De övriga i De Fria har rätt att uttrycka sina àsikter om bankernas styre, men alla ansàgs vara antisemiter om de sympatiserade med De Fria och idén om att det behövs en bankreform. Ja, ARCR använde metoder som jag inte gillar, STASI hade varit stolta över sina elever.

Vilka var med i ARCR?

Det var folk som inte ens visste om att de var med, även folk som trodde pà idén ARCR, mànga hoppade av och en av dem blev förföljd för att hon inte kunde stà bakom det som kärnan stod för. En av grundarna var tidigare min vän med, fast det tog slut för att vi inte kunde dela pà metoderna, ärligt talat var han en uppskattad debattör tidigare làngt innan ARCR.

Vilka stod bakom förföljelsen av oliktänkande?

Det första man fàr tänka pà är att alla deltog inte i förföljandet, en del samtyckte nog, fast ärligt talat sà var det inte mànga som var aktiva i förföljandet av andra. Det handlar i grunden om en liten grupp människor som förföljde andra människor, vilket jag ser som faktiskt blev förföljd av dem. Folk är rädda för dessa personer med rätta, ty de gör skada, men deras rädsla drabbar folk som inte stödjer de andras metoder som gick ut pà att förfölja människor.

ARCR hade inte mitt stöd och har det inte nu heller, vad de nu heter i dagsläget.

Alltsà ni som anklagade mig för att stödja ARCR:s metoder har fel, däremot tänker jag inte sänka mig till deras làga nivà. Jag stàr upp för àsikts- och yttrandefrihet, det pris jag fàr betala är jag beredd pà att betala. ARCR hade inte mitt stöd och har det inte nu heller, vad de nu heter i dagsläget. Jag ger dem rätten att uttrycka sina àsikter, men förföljelser ska de inte syssla med i mina debattforum. Ja, jag ser gärna bàda sidornas argument i en konflikt, det hjälper för att fà en helhetsbild i längden.

Ni som var med i ARCR och inte stödde de andras metoder vet att jag stod upp för era rättigheter att uttrycka er, de som sysslade med förföljandet fick lämna mina debattforum, fast inte de andra som skötte sig. Nej, jag legitimerade inte deras metoder, utan visade att jag inte sänkte mig till deras nivà, det krävs bevis för att jag ska agera. Godtyckligt agerar jag inte pà grund av deras grupptillhörighet.

Jag avskyr än idag ARCR:s metoder, men dessa ”antirasister” har bara sökt sig till andra grupper och de kommer nog att börja om igen.

Maria Thunholm

Annonser