Etiketter

, , , , , ,

INRIKES| Enligt Moderaterna sker det för mycket bidragsfusk kopplat till fattiga hushåll. Därför kräver Moderaterna en lagändring som öppnar upp för att myndigheterna ska kunna göra oanmälda hembesök hos fattiga.

Det makabra förslaget innebär att fattiga människor inte ska ha rätt till samma integritet och privatliv som alla andra. Fullt rimligt enligt Moderatledaren.

– Jag tycker att det är rimligt att det är ordning och reda och att vi ställer krav säger Anna Kinberg Batra i en kommentar till SVT.

Moderaterna säger rakt ut att de är beredda att ändra lagstiftningen för att inskränka integriteten för fattiga. Till SVT säger Anna Kinberg Batra att Moderaterna vill ändra socialtjänstlagen för att göra de oanmälda hemkontrollerna obligatoriska.

Anna Kinberg Batra (M), vågar du du attackera skattesmitarna eller ska du enbart sparka nedåt på de redan utsatta. Bara för att man är i en situation där man behöver ett socialt stöd så är man ingen bidragsfuskare, vilket har bevisats om och om igen. Jag är övertygad om att vad dagens politiker behöver attackera är fuskarna som har lämnat landet för att slippa betala skatt i Sverige, ändock så är de verksamma i Sverige genom bulvaner.

Det finns redan medel att kontrollera medborgare utan ”obligatoriska hembesök”, det är ju fusk som intresserar er och det finner ni inte i hemmen, utan på bankkonton och i olika register. Ni vet ju redan vad som ges genom sociala försäkringar och överstiger den månatliga summan så finns det ju skäl att misstänka att personen ifråga har ett svartjobb bredvid. Det finns inget skäl till att ge er på de utsatta personernas integritet.

Den personliga integriteten är viktig för att finna kraft så man orkar tillfriskna och söka arbete, det gör man inte genom att begå ett brott mot mänskliga rättigheter och inskränka på den personliga integriteten. Det finns saker som jag håller med er Moderater om, men individens rättigheter ska respekteras och det ska även gälla fattiga människor, ty ens situation ska inte ändra ens rättigheter till en personlig integritet. Att Försäkringskassan kontrollerar att vederbörande är hemma enligt läkarens sjukskrivning är en sak, men inte att de går in i hemmet.

Nej, ingen ska ha rätt att gå in i en utsatt persons hem, förutom om det nu gäller ett domstolsbeslut eller misstanke om brott. Det är inte första gången som Moderaterna skyller på utsatta människor trots att bevisen visar att fusket existerar inte i den omfattning som M har velat manipulera siffrorna till.

Ja, jag går med på att man kontrollerar min inkomst via min bank, men inte att man gör ett ”obligatoriskt hembesök” för då vägras de inträde i mitt hem. Nu kommer jag inte att få hembesök eftersom jag inte bor i Sverige, det är ett exempel på hur jag skulle ha agerat, jag skulle även ha de mänskliga rättigheterna på dörren.

Det finns moderater som tycker att det är ett fruktansvärt förslag som lever i verkligheten, de vet att dessa ”obligatoriska hembesök” kommer bara att öka kostnaderna för ett uselt resultat. Men du och dina gelikar, Anna Kinberg Batra, ni vet inte hur det är att vara utsatt i en situation som gör det omöjligt att betala sina räkningar. Det är då man är i en utsatt situation man behöver den personliga integriteten ännu mer, det ger en styrka att kämpa för att få det bättre.

Min blogg heter: Finns mitt Sverige kvar? 

Finns mitt Sverige kvar? Nej, för allt som våra mor- och farföräldrar kämpade för har ni raserat, den sociala tryggheten handlar inte enbart om ekonomi, utan även om en social trygghet mellan medborgare och staten. Det är framförallt den tryggheten ni har raserat och det förtroende som fanns gentemot er politiker har ni lyckats rasera, det är en verklig succé. Politikerföraktet sprider ut sig, det är fullt förståeligt att det gör det som ni politiker behandlar det svenska folket. Ni spottar på det svenska folket!

 

Maria Thunholm

F.d. styrelseledamot HBT-S

Annonser