Etiketter

, , , , , ,

Jag känner folk som är med i Folkets Demonstration och andra som är med motdemonstranterna. Personligen är jag lite ambivalent inför den rörelsen som skapades i och med att Folkets Demonstration bildades. Jag är för att folk ska fà uttrycka sina àsikter genom demonstrationer sà länge det är inom lagens ramar. Motdemonstranter ska självklart fà visa sitt missnöje med, det är samma princip där. En demokrati ska tillàta medborgarna att fà visa sitt missnöje.

Vad är Folkets Demonstration?

Jag vet faktiskt inte riktigt eftersom jag inte kan vara pà plats, men visst finns det självklart element som utnyttjar dessa demonstrationer för att visa nàgot helt annat än vad syftet är fràn arrangörerna. Sen kan det finnas vissa talare som inte borde fàtt vara där, men hur ska arrangörerna kunna veta allt? Jag tillàter gärna kritiska röster göra sig hörda, men de som bryter mot lagen ska ju självklart straffas och det gäller oavsett àsikter.

Saken är den att skrika avgà regeringen är okej, men det inget de kommer att uppnà i alla fall. Det jag inte skulle tolerera är när man ger sig pà utsatta grupper.

Jag vet att mànga riktar in sig pà muslimer, det är visserligen sà att en del är Daesh, men de är ocksà de första offren av Daesh. Det är inte dessa som ska attackeras pà en demonstration som FD. Jag vet att det kommer att cirkulera flera olika versioner nu pà Facebook, men utanför det här inlägget kommer jag inte att kunna säga vad som verkligen sägs pà Folkets Demonstration. Visst det kommer att läggas ut filmer fràn demonstrationen, men dessa kan lätt manipuleras sà det ger ju en vinklad bild och det kommer att bli olika vinklingar.

Jag skulle gärna ta flyget till Sverige för att se vad som verkligen sker pà en demonstration och fotografera den med omgivningen. Jag skulle skriva en krönika i Le Monde i sà fall.

Jag är den sista som skulle förbjuda Folkets Demonstration och även motdemonstrationerna, i en demokrati sà prövas ens àsikter genom detta, även om det vore bättre om det skapades debatter. Faktum är att jag skulle kunna ställa upp i en debatt om det krävdes, jag skulle inte komma med epitet utan hàlla mig till ämnet.

Maria Thunholm

FD styrelseledamot HBT-S

Annonser