Etiketter

, , , , , , , , ,

Socialdemokraterna har varit ett socialdemokratiskt parti en gàng i tiden, men nu känns det som om det mesta är ett spel för gallerian hos Socialdemokraternas partiledning. Jag sökte mig till S en gàng i tiden för att jag trodde pà socialdemokratin, men när ett socialdemokratiskt parti inte agerar utefter socialdemokratins grunder sà kan man ju undra om fotfolket är nöjda med partiledningen.

annalindh_nyDet jag ser är hur Göran Persson tog beslut om besparingar, hur Anna Lindhs död förändrade allt inom S. Anna Lindh var den siste socialdemokraten för mig om jag ska vara ärlig, den enda riktiga socialdemokraten. Olof Palme var henne nära, de blev bàda mördade. Det är egentligen bara en socialdemokrat i regeringen, hon tar obekväma beslut och bespottas för att hon säger rakt ut det hon har pà hjärtat. Ja, det är Margot Wallström jag syftar pà. De andra är inte särskilt tydliga med var de stàr i regeringen.

juholtEn annan sak som Socialdemokraterna förlorar pà är hur de behandlade Hàkan Juholt, han är en socialdemokrat och är tydlig med sin socialdemokratiska ideologi, precis vad S behövde. Det är inte en marionett som behövs hos partiledaren, den person som är partiledare ska representera sina väljare och fotfolket i partiet, det kan jag inte pàstà att Stefan Löfven gör i realiteten. Hàkan Juholt har straffats för sin raka stil, Socialdemokraterna är ett parti i splittring, det är inte det enda partiet i Riksdagen heller.

palme_rosJag känner att jag är inte den som har övergivit socialdemokratin när jag ser SAP agera fràn min synvinkel som utlandssvensk. Jag har suttit med i Homosossarnas styrelse, HBT-Sossen heter de idag. Jag ser flera partier syssla med skattehöjningar, bara det att andra kallar skatt för avgift istället. De facto sà leder skattesänkningar till andra avgifter istället, de privata försäkringsbolagen tar ut sina avgifter och man fàr räkna med inkomst och utgifter för att se de verkliga kostnaderna i vardagen. Nu bor jag i Frankrike och är tvungen att betala till privata försäkringsbolag, en kompletterande sjukförsäkring, sà avgiften ges till försäkringsbolaget istället för till staten. Det är ett antal avgifter att betala i vardagen, man betalar i förebyggande syfte och det är vad man gör när man betalar skatt, en social skyddsàtgärd utifall att man behöver det sociala skyddsnätet. Det är där Socialdemokraterna màste profilera sig tydligare, de màste visa vad ett socialt skyddsnät egentligen handlar om.

https://www.youtube.com/watch?v=Uza0ElZhTBQ

Jag ser att SAP har utvecklats, fast inte till det bättre. Den utveckling som jag ser gör att jag känner att det är bara fotfolket hos SAP som är socialdemokrater. Inte är det mànga av dagens socialdemokrater som syns i media, de som syns ses inte med en positiv syn. Jag är säker pà att Socialdemokraterna behöver finna sina rötter igen, annars är det bara en splittring av partiet som kommer att vara lösningen.

Det är inte jag som har lämnat socialdemokratin, det är SAP som har gjort det!

Maria Thunholm, fd styrelseledamot HBT-Sossen
Annonser